Bli veileder ved Forskerlinjen

Vil du være med å forme fremtidens forskertalenter?

Som veileder ved Forskerlinjen får du mulighet til å utdanne en odontologistudent innen forskning og gjøre et forskningsprosjekt tilgjengelig for Forskerlinjen.

Hvem kan bli veileder?

Enten du har blitt kontaktet av en student, eller har en student du har lyst til å inkludere i ditt forskningsprosjekt er det noen kriterier som skal oppfylles for å bli veileder.

Hvem kan gå på forskerlinjen?

Forskerlinjen er et tilbud for odontologistudenter som er tatt opp ved Det odontologiske fakultet. Studentene må ha fullført Modul 2 ved opptak til Forskerlinjen. Det vil bli lagt vekt på god studieprogresjon og gode karakterer, og det er en fordel at studentene har kjennskap til forskningsgruppen og har noe forskningserfaring.

Det er i snitt to ledige stipender hvert semester.

Se informasjon til studentene om søknad og opptak.

Lag et prosjekttilbud

Har du et forskningsprosjekt som passer innenfor Forskerlinjens rammer? Gjør det tilgjengelig for Forskerlinjen!

Du kan utforme et prosjekttilbud med tekst og bilder, så lager vi nettsiden. Slik lager du et prosjekttilbud.

Rekruttering

Forskerlinjen arrangerer et rekrutteringsseminar hvert semester. Har du et prosjekt du vil promotere er du velkommen med poster!

Prosjektsøknad

Prosjektsøknaden skal skrives etter en fastsatt mal. En rekke vedlegg skal også inngå i søknaden. Dersom det er nødvendig med godkjenninger skal disse være lagt ved søknaden.

Søknader som mangler nødvendige godkjenninger fra REK eller andre instanser vurderes som ufullstendige.

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet av opptakskomitéen.

Oppgaver for veileder

Du vil ha en sentral rolle både i forhold til utforming av prosjektet og prosjektsøknad, og den tiden studenten er knyttet til Forskerlinjen.

Når studenten har fått opptak vil du som veileder få et ansvar for prosjektgjennomføring og at studenten følges opp.

Se hva som inngår i din kontinuerlige veiledning av studenten.

Eksamen

Se hvilke oppgaver du har som veileder, og oppgaver for fagsensor.

Publisert 10. feb. 2016 11:13 - Sist endret 7. jan. 2020 14:57