Ny metode for anatomisk tilpassede tenner ved bruk av mikro-CT teknologi

Hos avdeling for biomaterialer og avdeling for endodonti resulterte en doktorgrad i en artikkel i det ledende tidsskriftet International Endodontic Journal.

Skjermdump av forsiden på International Endodontic Journal

Illustrasjonen fra avdeling for biomaterialer og avdeling for endodontis artikkel pryder forsiden på International Endodontic Journal. 

Da Gaute Johnsen tok doktorgraden på IKO i mars 2019 ble en av opponentene, Gustavo de Deus, så imponert over Johnsens arbeid at han gjerne ville samarbeide med dem. Pia Titterud Sunde og Håvard Haugen var veiledere på doktorgradsarbeidet. Samarbeidet resulterte i en artikkel publisert i International Endodontic Journal. Tidsskriftet er et ledende internasjonalt forum for publikasjoner innen endodonti.

Redaktør av tidsskriftet valgte ut studien gruppen gjorde med Prof. Gustavo de Deus og Versiani, (Department of Endodontics, Universidade Federal Fluminense, Brasil) til å pryde forsiden til det velrenommerte tidsskriftet.

Kort sammendrag av studien

Mål med studien: å introdusere en ny metode for å velge anatomisk tilpassede tenner ved bruk av mikro-beregnet tomografisk (mikro-CT) teknologi.

Metode: mandibulære fortenner med en enkelt rotfylling (n = 60) ble valgt og fordelt i tre eksperimentelle grupper og scannet og matchet med mikro-CT.

Bakgrunn: Den største utfordringen med å lage velbalanserte eksperimentelle grupper for komparative endodontiske studier er variasjonene i den intrikate anatomi som kan eksistere i en randomisert gruppe tenner. Derfor må et viktig mål med laboratorieeksperimenter ex vivo være å lage en gjennomførbar metode som er i stand til å overvinne den iboende interne variasjonen i naturlige menneskelige tenner (Versiani et al. 2013a).

Før utviklingen av dette forslaget ble det foretatt et litteratursøk for å identifisere de mest vanlige metodene som ble brukt for å lage parvise tannprøver i eksperimentelle studier i endodonti. Den nye mikro-CT-metoden som presenteres her fjerner effektivt den forvirrende effekten som anatomiske avvik i rotfyllemorfologi kan ha på resultatene i par-matchede eksperimentelle design. Dette vil ha entydige implikasjoner for prøvedistribusjon i eksperimentelle grupper for å forbedre utformingen av sammenlignende studier i endodonti.

Konklusjon: Mikro‐CT-metoden var i stand til å gi bedre kontroll over den forvirrende effekten som anatomiske avvik i tannmorfologi kan ha på resultatene i eksperimenter med par-matchet design.

Publisert 16. juni 2020 09:22 - Sist endret 16. juni 2020 10:23