En boks gav bedre munnhelse for sykehjemsbeboere

Boksen det er snakk om, er en munnstellboks og det er forskere ved avdeling for gerodontologi ved Universitetet i Oslo som har vært drivkreftene bak dette pilotprosjektet.

En gammel dame blir holdt i hånden. Sitter i rullestol

Foto: Colorbox

– Det startet med et masterprosjekt, sier Katrine Gahre Fjeld som er forsker og spesialtannlege ved Det odontologiske fakultet.

 Hoda Shamsolebad og Sara Hakkebo Kroglund, to tidligere studenter ved fakultetet, var med å utvikle en munnstellboks. Et prosjekt som resulterte i masteroppgaven: “Oral helse og munnstell hos eldre - Utvikling og en evaluering av brukervennligheten til en munnstellboks i hjemmetjenesten."

 

– Tilfeldighetene vil det slik, at jeg hadde undervisning for sykepleiere under masterutdanning i avansert geriatrisk sykepleie, hvor jeg da fortalte om denne boksen, sier Fjeld, en av veilederne til masterstudentene og en av forskerne i munnstellboksprosjektet. Dette er en boks som kan fungere som et hjelpemiddel for de syke eldre, og spesielt der man skal assistere i munnstell for eksempel for eldre som får hjemmetjenester eller er på institusjon.  

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, hår, kinn.
Kathrine Gahre Fjeld og Lene Hystad Hove er forskere ved avdelingen for Gerodontologi ved Universitet i Oslo. Foto: OD/UIO.

– Det ble så mye entusiasme rundt munnstellboksen, at det ble bestemt at man skulle søke Innovasjons- og kompetansemidler hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, til et pilotprosjekt for å teste ut boksen i praksis, sier Fjeld.

Midler ble innvilget. Lene Hystad Hove, som var hovedveileder for masterprosjektet til studentene som utviklet munnstellboksen, satt i styringsgruppen for prosjektet som ble initiert av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Østfold) ved Ina Kristin Blågestad. 

 

Katrine Gahre Fjeld satt i arbeidsgruppen, sammen med Sandra Sili som er sykepleier og prosjektleder for oral helse og munnstell hos eldre på sykehjem USHT Viken (Østfold) og tannpleierne Sin Leng Ng og Britt Buer Tupsjøen fra Mysen Tannklinikk, Viken Fylkeskommune. Arbeidsgruppen videreutviklet konseptet til masterstudentene og testet munnstellboksen ut på et sykehjem i Viken.

Bilde av munnstellboks
Eksempel på en munnstellboks. Foto: Katrine Gahre Fjeld

Hva slags erfaringer har dere gjort dere i dette prosjektet?

– Det man oppdaget aller først, var at i tillegg til den fysiske boksen med beskrivelser av hvilke tiltak som det var behov for å følge opp, trengte man også en liten undervisningspakke som beskriver hvordan man skal bruke denne boksen, forklarer Fjeld.  Da måtte vi sette oss ned og finne ut hvordan denne undervisningspakken kunne brukes på best mulig måte.

–  Det vi først og fremst erfarte var viktigheten av å jobbe tverrfaglig i team. Syke eldre har sammensatte og ofte kompliserte behov. Det er mange hensyn å ta for å sikre profesjonell og verdig omsorg. Derfor ble tverrfagligheten så viktig når vi skulle finne de beste løsningene for den enkelte bruker.

– Vi opplevde at vi i veldig stor grad kunne spille på hverandres erfaringer. Tannpleierne hadde jo mye erfaring med å lage undervisningspakker og veiledningspakker, og sykepleieren visste jo mye rundt logistikken og hvordan ting faktisk fungerte i praksis. Det var en veldig fin og sammensatt prosjektgruppe, sier Gahre Fjeld. Man får til veldig mye, dersom man bare samarbeider med de rette menneskene med den rette kompetansen.

Bildet kan inneholde: skjerf, smil, kinn, hud, leppe.
Fv: Ina Kristin Blågestad og Sandra Sili fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Østfold).

Munnstellboksene og undervisningsmateriellet ble testet ut på utvalgte avdelinger på et sykehjem i Viken. De aktuelle brukerne fikk da en munnstellboks hver, og pleierne fikk en opplæringsdel som handlet om oral helse generelt, og deretter en del om hvordan de skulle bruke boksen under assistert munnstell.

– Det må også sies at dette prosjektet ble gjennomført under pandemien, og vi er veldig stolte av at vi faktisk klarte å gjennomføre prosjektet, sier Katrine Gahre Fjeld.

– Tilbakemeldingene har vært unisont positive.  Munnstellboksen var et sårt tiltrengt tiltak, og jeg håper at dette ikke bare blir et pilotprosjekt, men at det kan videreutvikles og bli et tiltak som kan realiseres i en større skala på sykehjem, men også i hjemmesykepleien eller i bofellesskap, sier Katrine Gahre Fjeld avslutningsvis.

Publisert 12. okt. 2021 14:59 - Sist endret 2. nov. 2021 08:58