English version of this page

På forsiden av Clinical Oral Implants Research

Det er ikke så ofte en stipendiat får forsiden på et anerkjent vitenskapelig tidsskrift. Men Minh Thieu har klart det.

Bildet kan inneholde: ledd, smil, hånd, datamaskin, personlig datamaskin.

Minh Thieu jobber med beinvekst. Foto Marie Lindeman Johansen OD/UIO

Sammen med en forskergruppe bestående av Håvard Jostein Haugen, Javier Sanz-Esporrin, Mariano Sanz, Ståle Petter Lyngstadaas og Anders Verket,  ble den prestisjefylte forsiden sikret med  en artikkel som fokuserte på beinvekst.Bildet kan inneholde: produkt, skrift, lykkelig, har, naturlig materiale.

Hvordan man stimulerer beincellene til å danne mest mulig nytt bein, er det store spørsmålet som avdelingen for biomaterialer prøver å finne svar på, ved hjelp av ulike tilnærminger, og hvor da vekststativene av titandioksid spiller en essensiell rolle.

– Selv om bein gror, vet vi at store tap av beinvev, som f. eks ved sykdommen periodontitt, fører til at beinvev blir borte for alltid, forklarer Minh Thieu. Det er et permanent tap som etterlater beinet varig svekket, eller i ekstreme tilfeller fullstendig ødelagt. Dette er ofte en problemstilling når for eksempel en tann er tapt og kjeven har fått resorbere i lengre tid, slik at det er for lite bein når man ønsker å sette inn et implantat.

I denne første artikkelen til Minh Thieu, som stipendiat, var ideen altså at man skulle se om beincellene ville gro bedre, altså lage nytt bein, dersom vekststativet ble plassert inn i en dyremodell på et tidspunkt hvor tilhelingsprosessen var ferdig.

I dyremodellen ble deler av kjevebeinet tatt ut. En mekanisme som da umiddelbart inntreffer, er at beinet begynner å heles der traumet er påført. Ideen var da, å se på om effekten av et vekststativ i titandioksid ville være større, dersom det ble plassert inn på tidspunkt når tilhelingsprosessen var ferdig etter 8 uker. Med andre ord, ville det gro flere beinceller inn i vekstativet da?

Forsøket ble gjennomført med to ulike tidslengder i samme modell, forklarer Minh Thieu. En periode som varte i 4 uker og en periode som varte i 12 uker. 

– Det vi fant var, at det var vekst av beinceller inn i vekststativet, men ikke av tilstrekkelig mengde til å gå videre med akkurat denne modellen, sier Minh. Men, det som allikevel var et interessant funn, var at vi så at det var en større beinvekst i den delen av modellen som hadde fått virke lengst.

– Det forteller oss at dette muligens er en prosess som trenger mer tid, noe som kan være viktig for andre studier i fremtiden, sier Minh avslutningsvis.

Bildet kan inneholde: helsepersonell, helsevesen, erme, armatur, dress skjorte.
Anders Verket og Minh har jobbet sammen i forskergruppen. Foto: Marie Lindeman Johansen OD/UIO

Referanse: Thieu, Minh Khai Le; Haugen, Håvard Jostein; Esporrin, Javier Sanz; Sanz, Mariano; Lyngstadaas, Ståle Petter & Verket, Anders (2021). Guided bone regeneration of chronic non-contained bone defects using a volume stable porous block TiO2 scaffold: An experimental in vivo studyClinical Oral Implants Research.  ISSN 0905-7161. . doi: 10.1111/clr.13708

Publisert 18. mars 2021 22:36 - Sist endret 26. juli 2021 12:50