Aktuelt innen forskning

Aktuelle saker

 • ninakjeve Når tannregulering ikke er nok 17. feb. 2021 11:04

  For de aller fleste har tannreguleringen ønsket effekt. Men for noen er ikke regulering nok, og da kan man få et tilbud om kirurgi når man er ferdig utvokst. Men fungerer kirurgien slik man forventer?

 • dna-illustrasjon-660 Kan det være mulig å bremse utvikling av den autoimmune sykdommen Sjögrens syndrom? 10. feb. 2021 14:46

  Ja, det kan være mulig dersom vi forstår hvorfor sykdommen oppstår. En nylig avlagt doktorgrad ved Det odontologiske fakultet kan kanskje peke forskningen på dette feltet i riktig retning.

 • anne_ronneberg_forsk God veiledning av yngre tannleger kan hindre tannlegeangst hos barn 19. jan. 2021 16:13

  Tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten har ulik praksis i bruk av anestesi og sedasjon når de skal legge fyllinger i munnen på barn i førskolealder. Om de er nyutdannet og hvilket land de har utdanning fra er av betydning for valget de tar – og det kan få innvirkning på om barnet utvikler tannlegeangst.

 • sherminorginal Tørre øyne og tørr munn ved Sjögrens syndrom gir mye lidelse 12. jan. 2021 09:46

  Sykdom som tilsynelatende ikke er synlig, taper ofte kampen om både oppmerksomhet og forskningsmidler. Den revmatiske lidelsen Sjögrens syndrom er dessverre ikke noe unntak. Kunnskap om hvordan sykdommen manifesterer seg blir derfor viktig for å kunne gi bedre pasientbehandling.

Disputaser

 • Maria Pham Digital disputas: Maria H Pham - Biomaterialer 19. mars 2021 12:15

  Cand.odont. Maria H Pham ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cellular responses to fluoride modified titanium surfaces.