Arrangementer

Tidligere

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, nese, kinn.
Tid og sted: 15. mai 2020 12:15, Zoom

Cand. odont. Anna-Karin Abrahamsson ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Temporomandibular osteoarthritis in the young and the elderly.

Tid og sted: 15. mai 2020 10:15, Zoom

Cand. odont. Anna-Karin Abrahamsson ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Degenerativa käkledsjukdomar ur kliniskt och radiologiskt perspektiv.

Bildet kan inneholde: klær, ansikt, hake, panne.
Tid og sted: 6. mai 2020 12:15, Zoom

Cand. odont. Bjørn Einar Dahl ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mind the gap - internal fit of fixed dental prostheses.

Tid og sted: 6. mai 2020 10:15, Zoom

Cand.odont. Bjørn Einar Dahl avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Translasjon av resultater fra laboratoriestudier til klinisk praksis i oral protetikk.

Bildet kan inneholde: organ, menneskelig, menneskekroppen, munn, slakter.
Tid og sted: 7. feb. 2020 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M.Sc. Aman S. Chahal ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): From inert to active: biofunctionalised PEG hydrogels to guide stem cell behaviour.

Tid og sted: 7. feb. 2020 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M.Sc. Aman S. Chahal ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The use of hydrogels in dentistry applications.

Manuel Schweikle
Tid og sted: 10. mai 2019 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master of Science Manuel Schweikle ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Characterisation of mineralised synthetic hydrogel scaffolds for bone repair

Tid og sted: 10. mai 2019 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master of Science Manuel Schweikle ved Institutt for klinisk odontologi  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dental biomaterials: update and challenges.

Tid og sted: 9. mai 2019 14:0016:00, Faculty Club

The Department of Biomaterials hosts an open seminar on hierarchical and functional biomaterials based on protein self-assembly and nanocrystalline calcium phosphates.

Tid og sted: 27. feb. 2019 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master i odontologi Gaute Floer Johnsen ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Contralateral Premolars: Validation of Symmetry.

Tid og sted: 27. feb. 2019 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master i odontologi Gaute Floer Johnsen ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Outcome of endodontic treatment measured by CBCT.

Tid og sted: 11. jan. 2019 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Frode Staxrud ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophae): Attitudes towards and strategies for repair of dental direct restorations: Minimally Invasive Treatment approach

Tid og sted: 11. jan. 2019 10:1511:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Frode Staxrud ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Minimal Invasive Dentistry: Evidens og klinikk.

Tid og sted: 11. jan. 2019 09:0010:00, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Frode Staxrud ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Bondingsystemer: Hva er det og hvorfor bruker vi det?

Tid og sted: 9. okt. 2018 13:0013:45, Auditorium 2, Geitmyrsveien 69

Ms. Trude Handal will be presenting her trial lecture for the academic position of Professor or Associated Professor of Dentistry (Endodontics): «Retreatment in Endodontics».

Tid og sted: 9. okt. 2018 12:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.odont. Maziar Ghadakchi Shabestari ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Bone Marrow Lesions in Osteoarthritis. Role of angiogenesis and bone turnover.

Tid og sted: 9. okt. 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.odont. Maziar Ghadakchi Shabestari ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fracture repair in bone with the focus on molecular signaling pathways and interplay between, bone cells, immune system and angiogenesis.

Tid og sted: 28. aug. 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

M.Sc. Øystein Stakkestad ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The role of ameloblastin in mesenchymal tissues.

Tid og sted: 27. aug. 2018 11:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M.Sc. Øystein Stakkestad ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of enamel matrix proteins in other tissues.

Tid og sted: 27. apr. 2018 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master i odontologi Ragnar Bjering ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Stability of occlusion and anterior tooth alignment – the influence of retention in a long-term perspective.

Tid og sted: 27. apr. 2018 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master i odontologi Ragnar Bjering ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Orthodontic treatment - retention and gingival recessions.

Tid og sted: 15. des. 2017 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M.Sc. David Wiedmer ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): TiO2 dark catalysis in biomedical Applications.

Tid og sted: 15. des. 2017 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M.Sc. David Wiedmer ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Wound healing around titanium implants.

Tid og sted: 24. nov. 2017 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master i odontologi Marte-Mari Uhlen ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Individual susceptibility to erosive tooth wear and association with enamel formation genes.

Tid og sted: 24. nov. 2017 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master i odontologi Marte-Mari Uhlen ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dental erosion - pathology and challenges