English version of this page

Avdeling for kjeveortopedi

Avdelingen har ansvar for undervisning og forskning knyttet til ansiktets og kjevenes vekst og tannsettets utvikling, og behandling av medfødte og ervervede avvik i bitt- og tannstilling. Knyttet til undervisningen er en klinikk som behandler barn og voksne som har behov for kjeveortopedisk behandling (tannregulering).

Foto: Susanne Skramstad, UiO

Virksomhetsmål

  • Gjennomføre undervisning i kjeveortopedi i henhold til internasjonalt aksepterte retningslinjer
  • Gjennomføre forskning innen faget kjeveortopedi på et internasjonalt nivå
  • Drive faglig utvikling innen disiplinen både gjennom internasjonale prosjekter og i interdisiplinært samarbeid ved fakultetet
  • Gjennomføre pasientbehandling av høy kvalitet der det legges vekt på sikre rutiner og god pasientservice
  • Ivareta et nasjonalt ansvar for utrednings-, rådgivnings- og behandlingsoppgaver for kompliserte tilstander som krever avansert kompetanse
  • Arbeide for et godt miljø ved klinikken både når det gjelder de fysiske forhold og det sosiale klima
Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 15. jan. 2018 12:26