English version of this page

Avdeling for kjeveortopedi

Avdelingen har ansvar for undervisning og forskning knyttet til ansiktets og kjevenes vekst og tannsettets utvikling, og behandling av medfødte og ervervede avvik i bitt- og tannstilling. Knyttet til undervisningen er en klinikk som behandler barn og voksne som har behov for kjeveortopedisk behandling (tannregulering).

Ansatt på kjeveortopedi ser på bilder for behandling av pasient

Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO

Virksomhetsmål

  • Gjennomføre undervisning i kjeveortopedi i henhold til internasjonalt aksepterte retningslinjer
  • Gjennomføre forskning innen faget kjeveortopedi på et internasjonalt nivå
  • Drive faglig utvikling innen disiplinen både gjennom internasjonale prosjekter og i interdisiplinært samarbeid ved fakultetet
  • Gjennomføre pasientbehandling av høy kvalitet der det legges vekt på sikre rutiner og god pasientservice
  • Ivareta et nasjonalt ansvar for utrednings-, rådgivnings- og behandlingsoppgaver for kompliserte tilstander som krever avansert kompetanse
  • Arbeide for et godt miljø ved klinikken både når det gjelder de fysiske forhold og det sosiale klima

Avd. for kjeveortopedi

Universitetet i Oslo
Institutt for klinisk odontologi (7.etg.)
P.b. 1109 Blindern, 0317  N-OSLO

Besøksadresse

Geitmyrsveien 71

Tlf. 22 85 22 54
Faks 22 85 23 46

Fagleder

Professor

Vaska Vandevska-Radunovic

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 26. okt. 2021 15:26