Avdeling for kjeveortopedi

Kjeveortopedi er en spesialitet innen odontologi, som vedrører studie og behandling av malokklusjoner (skjevhet i bitt), det være seg resultat av uregelmessigheter i tennene, manglende samsvar mellom kjevene, eller begge deler. Ordet stammer fra det greske "ortho" som betyr rett, og "odont" som betyr tann.

Avdeling for kjeveortopedi er ansvarlig for utdannelse av tannlegestudenter og spesialister, for klinisk praksis, og for undervisning av relaterte akademiske fag. Dette inkluderer det biologiske og anatomiske grunnlaget for kraniofacial og dental utvikling. Utdannelsen baserer seg på de forskningsaktivitetene på avdelingen og ellers som er relevante for den påkrevde kompetansen. Avdelingen fungerer også som kompetansesenter på regionalt og nasjonalt plan.

Kjeveortopedisk klinikk

For å ivareta disse ansvarsområdene driver avdelingen en kjeveortopedisk klinikk som brukes av både studentene og spesialistkandidatene, og som har over 7000 konsultasjoner årlig. Parallelt med dette, skjer en kontinuerlig opplæring av det tekniske og administrative personalet. Arkivene våre, med vitenskapelige dokumentasjon av normal utvikling og effekten av behandling, opparbeidet over mange år, fungerer som referansemateriale i forskningsøyemed. I tillegg til å være verdifulle databaser for pågående forskningsprosjekter, tiltrekker disse materialene gjesteforskere, og dette har resultert i flere internasjonale samarbeidsprosjekter.

Utdanning av tannleger

Formålet er å utdanne og oppøve tannlegestudenter og tannleger til å oppnå profesjonell kompetanse som skal dekke behovene til det norske samfunnet, og å formidle viktige forskningsresultater til fagmiljøene nasjonalt og internasjonalt, samt til publikum. 

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 7. nov. 2010 14:46