Utdanning

Målene for grunn- og spesialistutdanningen defineres i henhold til profesjonelle oppgaver og fordeling av oppdrag mellom spesialister og allmennpraktikere innen kjeveortopedisk behandling. Disse oppgavene er utledet fra nasjonale retningslinjer og strukturen i Den norske tannhelsetjenesten.

Grunnutdanningen

Blant hovedmålene til grunnutdanningen er å opparbeide evne til å diagnostisere malokklusjoner og vurdere behovet for behandling, samt anslå passende tidspunkt for å henvise pasienter som trenger omfattende behandling.

Spesialistutdanningen

Formål

Formålet med spesialistutdanningen er å heve kandidatenes teoretiske og kliniske kompetanse for å kvalifisere dem for

 

  • behandling av alle former for malokklusjoner
  • diagnostisering, evaluering og behandling av komplekse og/eller uvanlige tilfeller
  • å yte bistand og veiledning til det offentlige og helsepersonell
  • å undervise studenter og annet helsepersonell
  • å fortsette egen profesjonell utvikling
  • kritisk vurdering av faglitteratur
  • kommunikasjon med fagmiljø og med den offentlige tannhelsetjenesten 

Organisering

Pensumet baseres på et fulltidsprogram for tre år. Mot slutten av utdannelsen arrangeres en slutteksamen med ekstern sensor.

Utlysning

Programmet utlyses vanligvis ett år før undervisningen begynner. For mer informasjon om hvordan man søker, se fakultetssiden "Spesialistutdanning".

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 30. jan. 2018 11:53