English version of this page

Avdeling for oral kirurgi og oral medisin

Oral kirurgi har siden 1953 vært en odontologisk spesialitet i Norge og utgjør en egen disiplin innen odontologisk utdanning, klinikk og forskning.

Bildet kan inneholde: hånd, helsepersonell, scrubs, medisinsk utstyr, kirurg.

Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO

Fagdisiplinen oral kirurgi og oral medisin omhandler diagnostikk og kirurgisk/medisinsk behandling av sykdommer i munnhulen, kjevene og tilgrensende deler av ansiktet. Sammenhengen mellom oral helse og generell helse har avgjørende betydning for diagnostikk og behandling innen området oral kirurgi og oral medisin.

Avdeling for oral kirurgi og oral medisin har ansvar for grunnutdanningen av tannlege- og tannpleierstudenter i henhold til semesterplaner, samt et 5-årig fulltids videreutdanningsprogram i Oral kirurgi og oral medisin, som fører frem til spesialistgodkjenning.

Våre medarbeidere publiserer regelmessig i anerkjente internasjonale fagtidsskrift og vi har også ansvar for flere stipendiater.

Fagavdelingen holder noe kurs for eksternt helsepersonell.

Pasientbehandling

Det odontologiske fakultet er en undervisningsinstitusjon hvor behandling i hovedsak foretas av studenter under veiledning av tannleger. Hver konsultasjon vil derfor kunne ta lengre tid enn ved et ordinært behandlingssted. 

Vanskelige eller mer avanserte tilfeller vil kunne bli behandlet av utdannede tannleger som er under spesialistutdannelse i oral kirurgi, av en av våre spesialtannleger eller vitenskapelige ansatte.

Eksempler på oralkirurgisk behandling vi tar imot er operasjon av visdomstenner, retinerte tenner, endodontisk kirurgi/rotspissamputasjoner, cystectomier, benoppbygginger, biopsier og implantater. Innsetting av implantater for feste av tannerstatninger har vært en del av vårt fagområde siden 1970-tallet. 

Vi behandler også ulike oral medisinske tilstander som forekommer i munnhule og kjeve/ansiktsregion, for eksempel ulike slimhinneplager, smertetilstander og kjeveleddsproblemer. Vi bruker også soft-laser til behandling av nerveskader i munnhulen, og kirurgisk laser ved ulike oralkirurgiske prosedyrer.

Det må foreligge henvisning fra helsepersonell før timeavtale kan gis til pasient. 

Vi forsøker i størst mulig grad å tilby henvisere time på dagen til deres pasienter, eller det vi anser som rimelig forsvarlig tid, ved akutte tilstander.

Adresse

Avdeling for oral kirurgi og oral medisin

Universitetet i Oslo

Postboks 1109 Blindern

N-0317 Oslo

Besøksadresse

Geitmyrsveien 71, 0455 Oslo

Vi holder til i 4. etg.

Kontaktinformasjon

Resepsjon: 22852233

Avdelingsleder: 22852246

Telefoner til vitenskapelig personale: 22852011

Telefax: 22852341

Åpningstider

Vår telefon er betjent mandag til fredag mellom kl. 08:00 og 15:30.

Fagleder

Professor

Tore Bjørnland

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 2. des. 2022 08:40