Siste publikasjoner

Oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørnland, Tore (2021). Nordic Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery. Munksgaard Forlag. ISBN 978-87-628-2012-8. 567 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Khatri, Bhuwan; Tessneer, Kandice L.; Rasmussen, Astrid; Aghakhanian, Farhang; Reksten, Tove Ragna & Adler, Adam [Vis alle 66 forfattere av denne artikkelen] (2022). Erratum: Author Correction: Genome-wide association study identifies Sjögren's risk loci with functional implications in immune and glandular cells (Nature communications (2022) 13 1 (4287)). Nature Communications. ISSN 2041-1723. 13(1). doi: 10.1038/s41467-022-34311-8.
 • Frigaard, Julie Mari; Hynne, Håvard; Randsborg, Karoline; Mellin-Olsen, Tonje; Young, Alix & Rykke, Morten [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Oral health indicators, oral health-related quality of life and nutritional aspects in medicated patients suffering from anxiety, psychosis, and/or depression. Frontiers in Public Health. ISSN 2296-2565.
 • Frigaard, Julie Mari; Hynne, Håvard; Young, Alix; Hove, Lene Hystad; Rykke, Morten & Singh, Preet Bano [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Do medicated psychiatric patients differ from other dry mouth patients? .
 • Jensen, Janicke Liaaen (2022). Tann- og munnhelsens betydning for eldres ernæring.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2022). Dry mouth and oral health-related quality of life in various conditions including EDs.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2022). Interprofessional collaboration on integrating oral and general health for the elderly in various care settings.
 • Monsen, Ragnhild Elisabeth; Nordgarden, Hilde; Gay, Caryl; Lerdal, Anners & Herlofson, Bente Brokstad (2022). Munntørrhet - et manglende symptom i Edmonton Symptom Assessment System?
 • Monsen, Ragnhild Elisabeth; Kristoffersen, Anne Karin; Gay, Caryl; Herlofson, Bente Brokstad; Fjeld, Katrine Gahre & Hove, Lene Hystad [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Orale soppinfeksjoner - mer enn Candida albicans: mikrobiologiske analyser av prøver fra alvorlig syke pasienter med kreft .
 • Monsen, Ragnhild Elisabeth; Kristoffersen, Anne Karin; Gay, Caryl; Herlofson, Bente Brokstad; Fjeld, Katrine Gahre & Hove, Lene Hystad [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Oral candidiasis in advanced cancer – identification and susceptibility testing of detected Candida species.
 • Monsen, Ragnhild Elisabeth; Kristoffersen, Anne Karin; Gay, Caryl; Herlofson, Bente Brokstad; Fjeld, Katrine Gahre & Hove, Lene Hystad [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Identification and susceptibility testing of oral candidiasis in advanced cancer patients – an important diagnostic tool.
 • Bjørk, Mai Britt; Kvaal, Sigrid Ingeborg; Bleka, Øyvind; Sakinis, Tomas; Tuvnes, Frode A. & Lauritzen, Peter Mæhre [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). MRI segmentation of 3rd molar tooth tissue volumes to predict age older than 18 years in sub-adults.
 • Hol, Caroline; Arvidsson, Linda Zamoline; Larheim, Tore Arne; Bjørnland, Tore & Mork-Knutsen, Peer Olaf (2022). Radiologically diagnosed temporomandibular joint osteoarthritis 10 and 30 years after diskectomy.
 • Jensen, Janicke Liaaen; Barkvoll, Pål & Cetrelli, Patrik (2021). Én innbygger – to journaler. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Hynne, Håvard; Sandås, Elise Mørk; Elgstøen, Katja B. Prestø; Rootwelt, Helge; Galtung, Hilde Kanli & Utheim, Tor Paaske [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Metabolomics Identify Patterns Indicating Potential Biomarkers in Primary Sjögren’s Syndrome .
 • Hynne, Håvard; Aqrawi, Lara A.; Chen, Xiangjun; Amdal, Cecilie Delphin; Reppe, Sjur & Aass, Hans Christian Dalsbotten [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Cytokine profiling, clinical oral and ocular manifestations post radiotherapy .
 • Frigaard, Julie Mari (2021). Home PCR.
 • Frigaard, Julie Mari (2021). Development of a new liposomal product for dry mouth relief.
 • Herlofson, Bente Brokstad (2021). Munnhulekreft - Orale potensielt maligne tilstander, orale alarmsymptomer Pasienter på benmodulerende behandling.
 • Herlofson, Bente Brokstad (2021). Pasienter på antiresorptiv behandling og kjeveosteonekrose.
 • Bjørkeng, Astrid Skiftesvik; Herlofson, Bente Brokstad & Myhre, Sigrun (2021). Podkast: Hvordan virker kreftbehandling på kroppen? [Internett]. Universitetet i Oslo, Universitetsplassen podkast.
 • Herlofson, Bente Brokstad (2021). Hvordan forholde seg til pasienter på benmodulerende behandling - Når kan tenner ekstraheres?
 • Herlofson, Bente Brokstad (2021). Munnhelse ved kreft og kreftbehandling.
 • Herlofson, Bente Brokstad; Lund, Bodil Kristina; Pinholt, Else Marie & Seppänen-Kaijansinkko, Riitta (2021). The Nordic Success Story - Four women in Oral and maxillofacial Surgery from four Nordic countries. Face to Face, Magazine, IAOMS.
 • Frigaard, Julie Mari; Jensen, Janicke Liaaen; Galtung, Hilde & Hiorth, Marianne (2021). Development of a Liposomal Dry Mouth Product for Long-term Relief.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2021). The Dry Mouth Clinic – what is it all about?
 • Jensen, Janicke Liaaen (2021). Har pasienten Sjögrens syndrom?
 • Jensen, Janicke Liaaen (2021). Min Forskning: Fra lab til pasient til samfunnet.
 • Young, Alix; Jensen, Janicke Liaaen; Hove, Lene Hystad; Fjeld, Katrine Gahre & Blich, Carl Christian (2021). Et smil uten smerter? Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2021). Ut med tannhelse – inn med munnhelse som begrep! Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Herlofson, Bente Brokstad; Schiødt, Morten & Wexell, Cecilia Larsson (2021). Acute and chronic inflammation, osteomyelitis, medication-related ostoenecrosis of the jaw and osteoradionecrosis. I Bjørnland, Tore (Red.), Nordic Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery. Munksgaard Forlag. ISSN 978-87-628-2012-8. s. 151–182.
 • Bjørnland, Tore & Møystad, Anne (2021). Temporomandibular joint disorders. I Bjørnland, Tore (Red.), Nordic Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery. Munksgaard Forlag. ISSN 978-87-628-2012-8. s. 471–492.
 • Olsen-Bergem, Heming & Bjørnland, Tore (2021). Hematological considerations. I Bjørnland, Tore (Red.), Nordic Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery. Munksgaard Forlag. ISSN 978-87-628-2012-8. s. 61–75.
 • Jensen, Janicke Liaaen; Barkvoll, Pål & Bjørnland, Tore (2021). Extra- and intraoral examination. I Bjørnland, Tore (Red.), Nordic Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery. Munksgaard Forlag. ISSN 978-87-628-2012-8. s. 19–30.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2021). Mye kunnskap om sjeldenhet. [Fagblad]. Nor Tannlegeforen Tid.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2021). God tannhelse = god helse i fremtiden. [Tidsskrift]. Tara.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2021). Sammenhengen mellom oral og generell helse.
 • Diep, My Tien; Jensen, Janicke Liaaen; Sødal, Anne Thea Tveit; Young, Alix; Skudutyte-Rysstad, Rasa & Hove, Lene Hystad (2020). Are Xerostomia and Hyposalivation Common Problems Among 65-Year-Olds? Caries Research. ISSN 0008-6568. 54(4), s. 449–450. doi: 10.1159/000511860.
 • Skaare, Anne B; Herlofson, Bente Brokstad & Søland, Tine Merete (2020). Orofacial granulomatose og Crohns sykdom – et klinisk kasus og en litteraturgjennomgang. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 130(11), s. 914–920.
 • Sødal, Anne Thea Tveit; Singh, Preet Bano; Diep, My Tien & Hove, Lene Hystad (2020). Prevalence of Smell, Taste, Trigeminal Disorders and Quality of Life Among 65-Year-Olds in Oslo. Caries Research. ISSN 0008-6568. 54(4), s. 449–449. doi: 10.1159/000511860.
 • Herlofson, Bente Brokstad (2020). Pasienter på benmodulerende behandling og osteonekrose - med fokus på myelomatose.
 • Herlofson, Bente Brokstad (2020). Jaw osteomyelitis/osteonecrosis - clinical presentation, diagnosis, therapy.
 • Steffensen, Inger-Lise; Alexander, Jan; Binderud, Mona-Lise; Bruzell, Ellen Merete; Dahl, Knut Helkås & Granum, Berit [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). Risk assessments of aspartame, acesulfame K, sucralose and benzoic acid from soft drinks, "saft", nectar and flavoured water. European Journal of Nutrition and Food Safety. ISSN 2347-5641. 12(8), s. 66–68. doi: 10.9734/EJNFS72020/v12i830265.
 • Herlofson, Bente Brokstad (2020). Kreftpasienter på antiresorptiv behandling med risiko for utvikling av osteonekrose i kjevene.
 • Herlofson, Bente Brokstad (2020). Pasienter på benmodulerende behandling og osteonekrose.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2020). Integrated oral and general health.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2020). Eldres munnehelse går under radaren. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2020). Hvordan påvirker revmatiske sykdommer generelt, og Sjögrens syndrom spesielt, oral helse?
 • Sapkota, Dipak; Thapa, Suraj Bahadur; Hasseus, Bengt & Jensen, Janicke Liaaen (2020). Saliva testing for COVID-19? British Dental Journal. ISSN 0007-0610. doi: 10.1038/s41415-020-1594-7.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2020). Bærekraftig alderdom - en sunn sjel med en sunn munnhule i et sunt lege.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2020). Innledningsforedrag: Økt fokus på eldres munnhelse .
 • Herlofson, Bente Brokstad (2019). Pasienter som skal ha eller som står på på benmodulerende behandling - samarbeid mellom lege og tannlege.

Se alle arbeider i Cristin