Fagplaner for oral kirurgi og oral medisin

Her finner du en presantasjon av fagplanene for grunn- og spesialistutdanningen.

Grunnutdanningen

Grunnutdanningen i oral kirurgi og oral medisin gir allmenntannlegene kompetanse til å foreta oralkirurgisk diagnostikk og enklere former for oralkirurgisk behandling. Mest aktuelt er ukompliserte ekstraksjoner, incisjoner og biopsier. De fleste allmenntannleger vil kunne utføre en god del mindre komplisert arbeid innen området oral kirurgi og oral medisin. Pga at spesialister i oral kirurgi og oral medisin er mangelvare i enkelte deler av landet, vil henvisningsmengden kunne variere noe med tilgjengeligheten på spesialister i rimelig nærhet.

Undervisningen i oral kirurgi og oral medisin skjer hovedsakelig i 6-10. semester.

Pensumlitteratur

Nordic Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery. Editor. Tore Bjørnland, Munksgaard forlag 2021. ISBN: 978-87-628-2012-8

Oral medicin i teori och praktik. Ulf Mattson og Kerstin Bäckman, Gothia Fortbildning 2019. ISBN: 978-91-8809-986-0

Spesialutdanningen

Spesialist i oral kirurgi og oral medisin skal kvalifisere kandidaten til å kunne diagnostisere sykdommer i tenner, kjever og tilgrensende strukturer. Spesialistene i oral kirurgi og oral medisin skal også kunne utføre alle typer kirurgiske inngrep i tenner kjever og tilgrensende strukturer. Spesialsitene i oral kirurgi og oral medisin vil fungere som henvisningsinstans for utredninger og behandling av oralkirurgiske og oralmediske sykdommer i privat praksis, på sykehusavdelinger eller ved regionale kompetansesentre.

Her kan du lese om programplanen for spesialistutdanningen

 
Av Tore Bjørnland
Publisert 1. okt. 2010 13:48 - Sist endret 7. jan. 2022 13:52