Celler fra munnhulen i behandling av blindhet

7. desember disputerer doktorgradskandidat Rakibul Islam ved Institutt for oral biologi. Prosjektet hans har bestått i å forbedre dyrknings- og lagringsteknologi for celler fra munnhulen, ved behandling av noen typer blindhet.

Foto av kandidaten som sitter ved et mikrosikop i lab-klær og med hansker. Han ser i kamera og smiler bredt.

Doktorgradskandidat Rakibul Islam. Foto: Per Gran, Det odontologiske fakultet/Universitetet i Oslo.

Utgangspunktet for forskningsprosjektet Islam har jobbet med, er at stamceller hentet ut fra munnhulen brukes til å dyrke vev, som igjen kan brukes til å behandle visse typer blindhet og smertene disse sykdommene medfører.

Islam har jobbet med å forbedre både dyrknings- og lagringsteknologi for disse cellene fra munnhulen. Arbeidet har foregått ved Institutt for oral biologi, UiO, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus og Harvard Medical School.

Denne modellen illustrerer behandlingsmetoden som Islams arbeider bidrar til å forbedre:

Behandlingsmetoden for limbal stamcellesvikt kan gjøres lettere tilgjengelig på verdensbasis med forbedret dyrknings- og lagringsteknologi: En celleprøve hentes ut fra munnhulen (A). Celleprøven sendes til et sentralt laboratorium for dyrking (B + C + D). Når cellene er blitt dyrket til et vev etter cirka 2 uker fraktes vevet tilbake til avsender (E). Pasienten får transplantert cellene til det syke øyet av en øyelege (F).
Illustrasjon: Amer Sehic, OD/UiO.

Vil fortsette med forskning

Fire år med PhD-studier ved Det odontologiske fakultet har gitt mersmak for Islam, som ønsker å fortsette sin akademisk karriere. Han har allerede fått jobbtilbud som postdoktor ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Institutt for klinisk medisin ved UiO og Oslo universitetssykehus.

Onsdag 7. desember skal han imidlertid forsvare sin doktorgrad ved Institutt for oral biologi, hvor det inngår fire arbeider. Hovedveileder for Islams doktorgradsprosjekt er professor Tor Paaske Utheim.  I tillegg har han et team av biveiledere i Edvard Messelt og Amer Sehic, også fra Institutt for oral biologi, Jon Roger Eidet fra Oslo Universitetssykehus, professor Darlene Dartt fra Schepens Eye Research Institute/Harvard Medical School og professor May Griffith fra Linköping Universitet.

Referanser

Utheim O, Islam R, Lyberg T, Roald B, Eidet JR, de la Paz MF, Dartt DA, Raeder S, Utheim TP. Serum-Free and Xenobiotic-Free Preservation of Cultured Human Limbal Epithelial Cells. PLoS One. Mar 3;10(3):e0118517, 2015

Islam R, Jackson C, Eidet JR, Messelt EB, Corraya RM, Lyberg T, Griffith M, Dartt DA, Utheim TP. Effect of Storage Temperature on Structure and Function of Cultured Human Oral Keratinocytes. PLoS One. Jun 8;10(6):e0128306, 2015

Utheim TP, Islam R, Fostad IG, Eidet JR, Sehic A, Olstad OK, Dartt DA, Messelt EB, Griffith M, Pasovic L. Storage Temperature Alters the Expression of Differentiation-Related Genes in Cultured Oral Keratinocytes. PLoS One. Mar 29;11(3):e0152526, 2016

Islam R, Eidet JR, Badian RA, Lippestad M, Messelt E, Griffith M, Dartt DA, Utheim TP. Tissue Harvesting Site and Culture Medium Affect Attachment, Proliferative Capacity and Phenotype of Ex Vivo Expanded Oral Mucosal Epithelial Cells (Manuscript submitted to Scientific Reports)

Emneord: blindhet, limbal stamcellesvikt, stamceller, dyrkningsteknologi Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 23. nov. 2016 12:00 - Sist endret 7. juni 2019 12:06