English version of this page

Ny IOB-publikasjon: Har funnet strategi for å endre genom

Streptococcus mutans, Biofilm and Signaling Group, OD/UiO.

Streptococcus mutans er en oral bakterie som betegnes av høy syreproduksjon, og av den grunn kobles den ofte til karies. Fordi mikroben både har potensial til å forårsake karies, og har et interessant signaliseringssystem, har den blitt forsket på over hele verden i lang tid. S. mutans er, i likhet med noen andre bakterier, i stand til å ta opp fremmed DNA og innlemme det i sitt eget genom. Dette er en svært viktig mekanisme, fordi det tillater bakterier å tilpasse seg i miljøet sitt. Som et eksempel er denne taktikken sentral for at S. mutans og andre bakterier kan ta opp i seg antibiotikaresistens-gener.

En fersk studie, publisert av CrossTalk-gruppa og ledet av professor Fernanda Petersen ved Institutt for oral biologi, har utviklet en ny, effektiv strategi for å bruke overføringsmekanismen for DNA for å forstå S. mutans bedre. Strategien gjør det mulig å gjøre endringer i bakterien, som for eksempel å fjerne eller sette inn gener, innføre enkelte endringer i basen, og mange andre muligheter. Dette arbeidet ble utført i samarbeid med professor Donald A. Morrison fra Universitetet i Illinois, Chicago (UIC). Artikkelen kan leses her:

 

Emneord: Biofilm, streptococcus mutans, genom, genome, DNA, gen Av Roger Junges
Publisert 22. des. 2015 23:40 - Sist endret 11. feb. 2019 10:53