English version of this page

Antibiotikaresistens og mikrobiom

Munnhulen og nesehulen danner sammen inngangen til fordøyelseskanalen og luftveiene. Disse miljøene har både spesifikke og felles mikrober. Her finnes det bakterier som kan føre til sykdommer i munnen, luftveiene og andre deler av kroppen, spesielt når balansen i det normale mikrobielle samfunnet blir forstyrret.

En menneskemodell som viser munnhulen og svelget. Foto: Fernanda Petersen, IOB

Munnhulen og svelget. Illustrasjon: Fernanda Petersen, IOB.

Streptokokker i munnhulen og svelget

Streptokokker er en av de mest utbredte og vanlige bakteriene i munnhulen og svelget. Denne bakteriegruppen består av forskjellige arter som inkluderer harmløse typer, men også noen som kan forårsake sykdom. Vår forskningsgruppe undersøker kommunikasjonssystemer som streptokokker bruker for å samarbeide og interagere med omgivelsene (prosjekt I). Vi studerer også potensialet noen arter har til å beskytte verten mot infeksjoner som kan forårsakes av nært beslektede arter. For eksempel ser vi på hvordan en relativt harmløs mikrobe som Streptococcus mitis kan beskytte mot sykdom forårsaket av den langt farligere Streptococcus pneumoniae (prosjekt II). Infeksjoner forårsaket av denne typen bakterie inkluderer alvorlige tilstander som lungebetennelse, hjernehinnebetennelse og blodforgiftning.

Antibiotika og antimikrobiell resistens

Antibiotika er et viktig legemiddel i kampen mot infeksjoner. Antibiotika kan imidlertid også forstyrre balansen i vår normale bakterieflora (mikrobiom) og bidra til at noen av de normalt tilstedeværende, og ofte viktige bakteriene som finnes i- eller på- kroppen vår, blir redusert i antall, eller på annen måte forstyrres. Slik balanseforskyvning kan i seg selv gi sykdom, eller gi rom for at sykdomsfremkallende bakterier klarer å etablere seg og forårsake problemer.  Misbruk og overbruk av antibiotika har ført til en økning i bakteriell motstandsdyktighet mot antibiotika. Dette er for tiden en av de største truslene i helsevesenet. I våre studier undersøker vi virkningen av antibiotika i premature spedbarn og disse barnas mikrobiom (prosjekt III). Vi arbeider også med effekter på mikrobiomet til pasienter som behandles med langsiktig antibiotikaterapi (prosjekt IV).

Vårt overordnede mål er å utvikle strategier som fremmer et sunt mikrobiom og reduserer utviklingen av antimikrobiell resistens.

Unge forskere fremmer internasjonalt samarbeid

Doktorgradsstudenter og postdoktorer utgjør hoveddelen av gruppen vår. Fra første dag oppfordres de til å formidle sin forskning til deres kolleger og allmenheten. Forskningsarbeidet er forankret i pedagogiske aktiviteter, og vi er opptatt av å få til et godt samspill mellom studenter og forskere på alle nivå på vårt eget institutt og med våre samarbeidsinstitusjoner. Målet er at prosjektene skal hjelpe studentene i videre karriereprogresjon, videreutvikle deres profesjonelle nettverk, fremme internasjonalt samarbeid og bidrar til at forskningen skal nå et bredere og mer internasjonalt publikum. Vårt arbeid på feltet er blant annet støttet av INTPART. Dette programmet er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) (prosjekt V).

Liste over våre prosjekter

Kontaktpersoner

Prosjektleder Fernanda Petersen kan kontaktes på f.c.petersen@odont.uio.no

Prosjektkoordinator Anna Torwick kan kontaktes på anna.torwick@odont.uio.no

Følg oss på twitter: @AMRtwilight

Mer informasjon på forskergruppens engelske nettsider.

Emneord: Strepktokokker, antibiotika, antimikrobiell resistens, internasjonalt samarbeid, INTPART, NFR, DIKU
Publisert 27. apr. 2015 16:13 - Sist endret 18. mai 2021 15:15