English version of this page

Et høyt antall ekstraksjoner kan øke risikoen for død av hjerneinfarkt

Mer enn ti ekstraksjoner uansett årsak har vist å øke risikoen for død av hjerneinfarkt i en 12 ½-års oppfølging av eldre menn i Oslo som deltok i Oslo II-studien i 2000.

Figur, Menneske, Vondt i et område i hodet. Hjerneslag

Mer enn ti ekstraksjoner uansett årsak har vist å øke risikoen for død av hjerneinfarkt i en 12 ½-års oppfølging av eldre menn. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Flere studier viser en sammenheng mellom oral helse og død av hjerneslag. Oral helse har i flere studier vært vurdert etter antall ekstraksjoner som er et uttrykk for eksponering til orale infeksjoner. Oslo II-studien ble gjennomført i 2000 blant eldre menn med gjennomsnittsalder 69 år. I alt 6029 deltakere hadde ikke gjennomgått hjerneslag, men i oppfølgingsperioden døde 31 av hjerneinfarkt, 49 av hjerneblødning og 50 kategorisert som uspesifisert hjerneslag.

I vår studie så vi på selvrapporterte opplysninger om oral helse som periodontitt, total oral infeksjon og antall ekstraksjoner som kunne være assosiert med død av hjerneslag.

Vi fant ut at menn med mer enn ti ekstraksjoner uansett årsak hadde en risiko 2,9 ganger større enn andre deltakere i studien, men hjerneblødning eller gruppen uspesifisert slag viste ikke økt risiko. Analysen var justert for og derfor uavhengig av, alder, total serum kolesterol, HDL-kolesterol, BMI, diabetes og regelmessig alkoholforbruk. I tillegg til antall ekstraksjoner >10 var lavt HDL-kolesterol, diabetes og regelmessig alkoholforbruk uavhengige risikofaktorer for hjerneinfarkt. Risikofaktorene for de forskjellige slagdiagnosene varierte. Selvrapportert periodontitt og total oral infeksjon predikerte ikke død på grunn av hjerneslag, men antall ekstraksjoner over ti gjorde det.

Referanse

Håheim LL, Nafstad P, Schwarze PE, Olsen I, Rønningen KS, Thelle DS. Oral health and cardiovascular disease risk factors and mortality of cerebral haemorrhage, cerebral infarction and unspecified stroke in elderly men: A prospective cohort study. Scand J Public Health. 2019 Dec 8:1403494819879351. doi: 10.1177/1403494819879351. 

Kontakt

Publisert 13. mai 2020 11:46 - Sist endret 26. jan. 2022 12:11