Disputas: Stian André Engen

M.Sc. Stian André Engen ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Streptococcus mitis: host-parasite interactions.

Stian André Engen

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 18. november 2014, kl 09.15. Store auditorium A1.1001, Domus Odontologica.

Bedømmelseskomité

  • Professor, PhD Georgios Belibasakis, Universität Zürich (førsteopponent)
  • Professor, PhD Silke Appel, Universitetet i Bergen (andreopponent)
  • Professor, dr.odont. Tiril Willumsen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Edvard Berger Messelt

Veileder

Sammendrag

Den kommensale mikrobiotaen er viktig for utvikling av immunforsvaret og vedlikehold av integriteten av de epiteliale barrierene som beskytter oss mot eksterne mikrobielle trusler. Dette samspillet mellom kommensale og verten er lite studert i munnhulen. Målet med avhandlingen til doktorand Stian André Engen var derfor å studere interaksjonen mellom det orale, kommensale species Streptococcus mitis og verten.

Ved transkriptomanalyse av humane orale epitelceller viste doktoranden at eksponering for S. mitis resulterte i regulering av gener som kan grupperes i biologiske funksjoner relatert til arrfri sårtilheling i munnhulen. Doktoranden viste at kapsel i S. mitis kan spille en viktig rolle i kolonisering av munnhulen gjennom endring av adhesjon til orale epitelceller, induksjon av inflammatoriske cytokiner og beskytte bakterien mot antimikrobielle peptider i saliva. Videre undersøkte doktoranden reaktiviteten for S. mitis blant fem undergrupper av T-hukommelsesceller isolert fra blod av friske humane donorer. S. mitis viste en predominant reaktivitet i undergruppen av Th17-celler, en undergruppe som har vist seg å være viktig i immunforsvaret mot det nært beslektede species Streptococcus pneumoniae. Engen oppdaget også at Th17-hukommelsesceller kan være kryssreaktive for de to streptokokkstammene, et funn som viser at S. mitis kanskje kan inkorporeres i utforming av nye vaksiner mot S. pneumoniae.

Publisert 28. okt. 2014 10:44 - Sist endret 18. sep. 2017 14:22