Disputas: Zahra Armingohar

Cand.odont. Zahra Armingohar ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Chronic Periodontitis and Vascular Diseases. Microbial and Genetic Aspects.

Zahra Armingohar. Foto: Per Gran.

Tid og sted for prøveforelesning

29. januar 2015, kl. 09.15. Store auditorium A1.1001, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10.

 

Bedømmelseskomité

  • Professor, odont.dr., Björn Klinge, Karolinska institutet (førsteopponent)
  • Post doktor, ph.d., Piotr Mateusz Mydel, Universitetet i Bergen (andreopponent)
  • Førsteamanuensis, dr.odont., Inger Johanne Schytte Blix, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Forskningsdekan, professor Ståle Petter Lyngstadaas

 

Veileder

  • Professor Ingar Olsen, Universitetet i Oslo
  • Professor Zlatko Dembic, Universitetet i Oslo
  • Professor Jørgen J. Jørgensen, Universitetet i Oslo
     

Sammendrag

I sin avhandling har Zahra Armingohar undersøkt forekomst av bakterielt DNA i vevsprøver fra arterier (pulsårer) hos pasienter med karsykdom. Sammensetningen av bakterier i dette vevet ble sammenlignet hos pasienter med og uten kronisk tannløsningssykdom (periodontitt). Videre har hun undersøkt relasjon mellom kronisk periodontitt og variasjoner av gener som koder for betennelsesfremmende og betennelsesdempende faktorer hos pasienter med karsykdom.

Det ble funnet både høyere forekomst og større variasjon av bakterielt DNA i karvev hos pasienter med periodontitt sammenliknet med personer uten. Bakterier fra munnhulen ble påvist i dette karvevet, men overraskende få periodontittutløsende bakterier ble funnet. I tillegg ble det påvist DNA fra tarmbakterier i karvev i gruppen med periodontitt.

Genetiske variasjoner forbundet med økt produksjon av betennelsesdempende faktorer var forbundet med økt risiko for kronisk periodontitt blant pasienter med karsykdom uavhengig av felles risikofaktorer som røyking og sukkersyke.

Resultatene viste en kompleks sammensetning av bakterier fra munnhule og tarm i karvev hos pasienter med periodontitt.

Genetisk mottakelighet for periodontitt og periodontittens påfølgende påvirkning av generell helse kan være en ekstra belastning i sykdomsutviklingen av karsykdom.
 

Publisert 12. jan. 2015 16:58 - Sist endret 5. feb. 2020 14:43