Petersen fikk pris fra Thon

Universitetets aula var den høytidelige rammen, da Professor Fernanda Petersen mottok prisen fra Olav Thon stiftelsen som er på 10 millioner kroner.

©UiO,Terje Heiestad

Forelesning

Det er de enorme kunnskapene som Petersen og hennes forskergruppe har om bakterier, som gjør at de aktivt kan bidra i kampen mot antibiotikaresistens og som var bakgrunnen for tildelingen.

©UiO,Terje Heiestad

 

Tidligere på dagen holdt hun en forelesning om prosjektet som har fått disse midlene med tittel: "Born in the twilight of antibiotics: fighting antimicrobial resistance in preterm infants". I forelesningen la hun vekt på at det var spesielt meningsfylt at pengene skal brukes til forskning på de som er mest sårbare blant oss, nemlig premature nyfødte.  

Bakterier og immunforsvar

Gjennom barnets første leveår, frem til 2-3 års alderen, får barnet flere og flere bakterier som spiller en avgjørende rolle i hvordan immunsystemet utvikler seg.  

– Problemet med antibiotika, er at den dreper alle bakterier, også de som beskytter oss. Det er derfor spesielt uheldig å få antibiotika i en tidlig fase av livet, som da kan skade den naturlige utviklingen av de bakteriene, som er viktige for å utvikle et velfungerende immunsystem, sa Petersen.

Nytt fokus

– Frem til nå har mye av forskningen på antibiotikaresistens handlet om de farlige bakteriene. Men jeg tror at på lang sikt  vil  bakteriene alltid finne en måte å overleve på, uansett hvilke nye antibiotika som kommer til å bli oppdaget". Men om utgangpunktet er at vi ikke kan bekjempe dem; Hva gjøre vi da?  Et mulig svar er: «If you can’t beat them. Join them!»

– Jeg tror vi må lære av de ikke- farlige bakteriene, de som beskytter oss. Hvis vi studerer egenskapene til disse ufarlige mikrobene, hva kan vil lære av dem?  Hvilke mekanismer bruker de for å overleve? Og kan vi bruke kunnskapen de gir oss, til å utvikle vaksiner som beskytter oss mot de farlige bakteriene? Det er en retning jeg tror vi må gå, oppsummerte Petersen.

 

Haster å gjøre noe

Petersen avsluttet forelesningen med å si at det haster å gjøre noe.  Hvis vi ikke handler nå, vil millioner av mennesker dø, av det som i dag fremstår som ufarlige sykdommer. Og de som blir aller hardest rammet, når antibiotikaene ikke lenger virker, er de mest sårbare gruppene i samfunnet, som de premature nyfødte.

 

Partnere

Hennes partnere i prosjektet er professor Gorm Greisen fra Universitetet i København og professor Anders Håkansson fra Universitetet i Lund. I tillegg er hennes nasjonale partnere Dr. Kirsti Haaland, professor Dag Berild, og professor Ola Didrik Saugstad fra Oslo Universitetssykehus, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, Ulf R. Dahle, og kollega Thomas M. Kuntziger, førsteamanuensis ved Institutt for oral biologi ved Det odontologiske fakultet.

 

Alle bilder: ©UiO,Terje Heiestad


Thon-utdeling

 

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 9. mars 2018 13:14 - Sist endret 1. juni 2021 12:46