Informasjonsmøte om overgang til bruk av digitalt verktøy

Alle studenter ved bachelorprogrammet i tannpleie og masterprogrammet i odontologi ved Det odontologiske fakultet (OD) får en helhetlig og løpende skikkethetsvurdering (underveisvurdering) gjennom studieløpet. 

I den forbindelse arrangeres ukedagsmøter i veiledernettverket ved OD 13.- 17. september kl 12.15-13.00, Store Aud.

INFORMASJONSMØTE OM OVERGANG TIL BRUK AV DIGITALT VERKTØY 

Fakultetet avslutter denne høsten et prosjekt som handler om å utvikle et digitalt verktøy for dette formålet. Både kliniske veiledere på OD, og utenfor OD, skal kunne bruke dette verktøyet. Studentene vil kunne evaluere seg selv, og har også innsyn i sine egne rapporter. 
Det nye verktøyet tas etter planen i bruk fra 2022. 

VI INVITERER DERFOR VEILEDERE OG KLINIKKPERSONALE TIL INFORMASJONSMØTER KL 12.15-13.00 i STORE AUD 13.-17.SEPTEMBER.

Nettsiden hvor dere finner skikkethetsskjemaene og hvor dere kan teste fra og med 13.september: https://www.odont.uio.no/studier/skikkethet/index.html 
Det er lagt inn «dummy-studenter» (test- studenter) som dere kan velge . De ligger under tannlegekull H-18 (IKO-skjema) og H-20 (IOB skjema). I tillegg er det lagt inn «dummy -studenter» for tannpleiekull H -19 på IKO og H-19 på IOB.  

Agenda 
.           Informasjon ved prodekan for studier, Hans Jacob Rønold
.           Diskusjon og spørsmål


Møtet arrangeres i samarbeid med:
.           Veiledningsforumet på OD :        

            https://www.odont.uio.no/tjenester/veiledningsforum/index.html
.           Prosjektgruppen: Leder IKO: Alix Young Vik
.           Implementeringsgruppen: Leder Ole Morten Kulbraaten.

Velkommen til møte!

 

Publisert 27. aug. 2021 13:32 - Sist endret 27. aug. 2021 13:32