Ansettelsesrådet for instruktørtannleger og spesialtannleger

Medlemmer Varamedlemmer Rolle

Johannes Falk Paulsen (leder)

Leif Erling Jensen Arbeidsgiverrepresentant

Carl Hjortsjö (Instituttleder IKO)

Jan Eirik Ellingsen

Arbeidsgiverrepresentant

Kjetil Strøm Katrine Gahre Fjeld Ansattrepresentant

 

Publisert 23. sep. 2020 13:28 - Sist endret 26. juli 2021 12:34