print logo

Forside

Studier

Bachelor

5-årig master og profesjon

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle fakultetets emner.

 

Husk søknadsfristen til spesialistopptaket

Det odontologiske fakultet tar fra høsten 2015 opp kandidater innen de ulike fagområdene i det omfanget ressurssituasjonen tillater det. Søknadsfrist: 25.10.2014    

Forskning

Aktuelt fra OD

Media

Personer

Finn ansatte og studenter

Pasientbehandling

Ved Det odontologiske fakultet har vi et bredt og avansert behandlingstilbud. Vi tilbyr tannbehandling hos studenter og spesialistkandidater i tillegg til at leger og tannleger henviser til instituttet ved behov for avansert diagnostisk utredning og behandling i munnhule og kjeve.

Oslo Smell and Taste Symposium

Symposiet avholdes 7. november og er et samarbeid mellom UiO og HiOA

Odontologi ut i verden .

De odontologiske samlinger

De odontologiske samlinger har sin opprinnelse i Den norske tannlegeforenings gjenstandssamling 1884-1915. Samlingen tilhører Det odontologiske fakultet.