Kjernefasiliteter

Her finner du oversikt over fakultetets kjernefasiliteter. Hva kan de hjelpe deg med, hvor holder de til og hvordan kontakter du dem?

 

Mange fagmiljøer ved fakultetet er avhengige av omfattende og kostbar forskningsinfrastruktur. Vi har flere kjernefasiliteter som skal dekke dette behovet. En kjernefasilitet er et utstyrstungt spesiallaboratorium som betjener forskere både i og utenfor eget miljø.

Klinisk forskningslaboratorium

Laboratoriet tilbyr blant annet: atomic force mikroskopi, profilometer, molekylær force sondering, konfokalmikroskopi, atom-absorpsjon, molekylær imaging, protein og peptid separasjonsteknikker, cellekultur, molekylærbiologi inkludert real-time PCR.

Elektronmikroskopisk laboratorium

Laboratoriet tilbyr alle støttefunksjoner som er nødvendig for å kunne produsere elektronmikroskopiske bilder (SEM og TEM) til forskningsprosjekter.