Rapporter fra Vitenskapskomiteen

Dekan Pål Barkvoll har satt ned en vitenskapskomite hvis formål er å holde seg oppdatert på litteratur og forskning knyttet til COVID-19 for deretter å gi råde og anbefalinger til ODs ledelse. Her følger en oppdatering fra komiteen.

Bildet kan inneholde: blå, grønn, lys, grafisk design, tekst.

 

Deltagere i vitenskapskomiteen er: Linda H. Bergersen (leder), Anders Verket, Morten Rykke, Janicke Liaaen Jensen, Dipak Sapkota, Trond Halstensen og Trude Haug.

Utvalgets mandat

Gjennomgå aktuell og nyere vitenskapelig litteratur:

  • Smitteveier for COVID -19  
  • Molekylærbiologiske forhold knyttet til COVID-19
  • Foreta en gjennomgang av relevant litteratur fra SARS til COVID-19.  
  • Aktuell odontologisk forskning med COVID-19 – nye ideer? 

Rapporter fra vitenskapskomiteen

Les mer om Vitenskapskomiteen

Publisert 22. apr. 2020 17:35 - Sist endret 18. des. 2020 12:49