ODs retningslinjer for søknad om eksterne midler

Dette dokumentet skal gi en føring på hva som skal inneholdes i en søknad når det søkes om eksternfinansiering. I tillegg til driftskostnader er det flere elementer i et søknadsbudsjett som skal være gjeldende for alle søkere. Under er det listet opp punkter som søkeren må gjøre seg kjent med når søknadsbudsjett utarbeides.