Aktuelle forskningssaker

Bildet av sjokoladebiter
Publisert 29. juni 2021 15:34

Kanskje ikke om du spiser en hel sjokoladeplate. Men det finnes noe i sjokolade, nemlig polyfenoler som kan forebygge infeksjoner. Men hva er polyfenoler og hvilke egenskaper er det snakk om? Dette har Florian Weber sett nærmere på i sin avhandling.

Bildet viser knuste eggeskall
Publisert 27. mai 2021 12:18

Millioner av eggeskall kastes hvert år i søpla. Men det som i dag bare blir regnet som et avfallsprodukt, kan faktisk vise seg å være et verdifullt råstoff for å lage neste generasjons biomaterialer.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, smil, erme.
Publisert 27. apr. 2021 14:22

Å lage et beinimplantat som er sterkt nok til å gi et godt fundament for kjevebeinet er utfordrende. Tilsetter man en klype salt i den keramiske massen når man lager beinimplantatet, så skaper det bedre vekstvilkår for beinet.

Bildet viser en operasjon av en rofylling
Publisert 13. apr. 2021 08:55

Infeksjon man ikke får kontroll over er den korte forklaringen. Men hvordan sikrer man infeksjonskontroll på best mulig måte av rotfylte tenner? Det har Homan Zandi sett nærmere på i sitt doktorgradsarbeid.

Bilde av Nina Torgersbråten med modell av et tannsett i hånden
Publisert 17. feb. 2021 11:04

For de aller fleste har tannreguleringen ønsket effekt. Men for noen er ikke regulering nok, og da kan man få et tilbud om kirurgi når man er ferdig utvokst. Men fungerer kirurgien slik man forventer?  

Anne Rønneberg avbildet en av behandlingsbåsene på OD
Publisert 19. jan. 2021 16:13

Tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten har ulik praksis i bruk av anestesi og sedasjon når de skal legge fyllinger i munnen på barn i førskolealder. Om de er nyutdannet og hvilket land de har utdanning fra er av betydning for valget de tar – og det kan få innvirkning på om barnet utvikler tannlegeangst.          

Hake, tunge øyne
Publisert 12. jan. 2021 09:46

Sykdom som tilsynelatende ikke er synlig, taper ofte kampen om både oppmerksomhet og forskningsmidler. Den revmatiske lidelsen Sjögrens syndrom er dessverre ikke noe unntak. Kunnskap om hvordan sykdommen manifesterer seg blir derfor viktig for å kunne gi bedre pasientbehandling.

Gruppebilde
Publisert 16. des. 2020 12:37

EU-prosjektet EXCITE er et teknologitungt fellesskap for elektron- og røntgenmikroskopi som trenger bedre utnyttelse og deling av egen teknologisk infrastruktur. Og takket være UiO, kan forskerne behandle selv de tyngste bilder og datasett fra laptopen hjemme. Noe som er spesielt anvendelig nå under koronapandemien.

Celler i kroppen
Publisert 12. nov. 2020 11:42

Ekstracellulære vesikler er små blærer som frigjøres av celler. De inneholder forskjellige typer biomolekyler, f.eks proteiner, nukleinsyrer og lipider, som er viktige for kommunikasjonen mellom kroppens celler, både ved normale fysiologiske prosesser samt ved sykdom. Derfor er det generelt en økende interesse for forskning på ekstracellulære vesikler.