Aktuelle forskningssaker

Bildet kan inneholde: servise, servise, blå, serveringsutstyr, keramikk.

Mateus Xavier de Queiroz er på et ph.d.-opphold med ett års varighet støttet med stipend fra INTPART-prosjektet som ledes av professor Fernanda Petersen og Research Council in Brazil. Han har bidratt i en større studie om antibiotikaresistens i samarbeid med ph.d. kandidat Navdeep Brar.

Tormod Krüger på laboratoriet

Tormod Krüger har undersøkt om celler som er sentrale ved remodellering og nydanning av ben blir påvirket av medisiner brukt mot benskjørhet. Funnene kan bidra til et mer fullstendig bilde rundt utviklingen av medikament-relatert kjevebensnekrose.

Henrik Skjerven viser fram PC-skjerm med digitalisert versjon av implantater brukt i doktorgradsstudien

Henrik Skjerven har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt om digitaliserte arbeidsmetoder for å sette inn tannimplantater bidrar til at plasseringen blir mer nøyaktig enn ved manuelle metoder.

Bildet kan inneholde: væpne, øyevipper, flash fotografering, nakke, erme.

Gir nye teknikker innen bildeanalyseverktøy oss ny kunnskap for å evaluere dannelse av nytt bein? Ja, de nye teknikkene gir oss masse ny kunnskap, men de gamle teknikkene gir fortsatt viktige resultater når forskerne vurderer dannelse av bein med ulike biomaterialer.

Doktorand Mina Aker Sagen iført vernebriller og plasthansker på laboratoriet

Ikke alle tannrestaureringer binder seg like godt til tennene. Mina Aker Sagen har i sin avhandling fokus på hva som får restaureringer, dvs. kroner og broer, til å sitte best mulig på tannen.

Bildet av sjokoladebiter

Kanskje ikke om du spiser en hel sjokoladeplate. Men det finnes noe i sjokolade, nemlig polyfenoler som kan forebygge infeksjoner. Men hva er polyfenoler og hvilke egenskaper er det snakk om? Dette har Florian Weber sett nærmere på i sin avhandling.

Bildet viser knuste eggeskall

Millioner av eggeskall kastes hvert år i søpla. Men det som i dag bare blir regnet som et avfallsprodukt, kan faktisk vise seg å være et verdifullt råstoff for å lage neste generasjons biomaterialer.

Bilde av Nina Torgersbråten med modell av et tannsett i hånden

For de aller fleste har tannreguleringen ønsket effekt. Men for noen er ikke regulering nok, og da kan man få et tilbud om kirurgi når man er ferdig utvokst. Men fungerer kirurgien slik man forventer?  

Anne Rønneberg avbildet en av behandlingsbåsene på OD

Tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten har ulik praksis i bruk av anestesi og sedasjon når de skal legge fyllinger i munnen på barn i førskolealder. Om de er nyutdannet og hvilket land de har utdanning fra er av betydning for valget de tar – og det kan få innvirkning på om barnet utvikler tannlegeangst.