Disputas: Morten Gahre Fjeld

Cand. odont. Morten Gahre Fjeld ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Juvenile idiopathic arthritis: A long-term follow-up study of craniofacial and dento-alveolar development.

Morten Gahre Fjeld

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 24. november kl. 09.15. Auditorium 2, Geitmyrsveien 69.

Bedømmelseskomité

  • Professor Thomas Klit Pedersen, Aarhus universitet (førsteopponent)
  • Professor Pertti Pirttiniemi, University of Oulu (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Maud Els-Marie Andersson, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor, dr. odont. Anne Merete Aass

Veileder

  • Professor Bjørn Øgaard, Universitetet i Oslo
  • Professor Tore A. Larheim, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hvordan barneleddgikt i kjeveleddet påvirker ansiktets utseende og tannstilling er tema i avhandlingen til Morten Gahre Fjeld. En gruppe pasienter med barneleddgikt ble fulgt fra de var barn til voksen alder. Han har studert hvordan barneleddgikt i kjeveleddet påvirker vekst og utvikling av ansiktets form og hvordan det påvirker bittet opp til voksen alder.

I voksen alder hadde 75% av pasientene leddgikt i kjeveleddene, og over 80% i begge ledd. Pasienter med leddgikt i begge kjeveleddene hadde stor sjanse for å få vekstforstyrrelser i kjevene, og spesielt underkjeven ble påvirket. Underkjeven ble kortere og enkelte fikk såkalt «fugleansikt», dvs. at haken ble lite fremtredende. Denne endringen av ansiktets vekst ble funnet fra 12-års alder. Hos pasienter med barneleddgikt, men uten leddgikt i noen av kjeveleddene, utviklet kjevene seg normalt.

Hos barn med barneleddgikt fant doktoranden at sjansen for et stort overbitt var økt hos de med leddgikt i kjeveleddene. Antallet barn med barneleddgikt som fikk tannregulering var omtrent likt som jevnaldrende. Hos pasienter med barneleddgikt var det imidlertid flere som fikk kjevekorrigerende kirurgi i kombinasjon med tannregulering i forhold til hos resten av befolkningen.

Publisert 10. nov. 2014 16:28 - Sist endret 20. nov. 2014 09:07