Disputaser

Tidligere

Bildet kan inneholde: forsker, forskning, kjemisk ingeniør, laboratorium, kjemi.
Tid og sted: 11. sep. 2020 12:15, Zoom

M.Sc. Sigrid Haugen ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): A study of adiponectin and adiponectin receptor agonist ADP355 on bone and orthodontic tooth movement.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, nese, kinn.
Tid og sted: 15. mai 2020 12:15, Zoom

Cand. odont. Anna-Karin Abrahamsson ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Temporomandibular osteoarthritis in the young and the elderly.

Bildet kan inneholde: klær, ansikt, hake, panne.
Tid og sted: 6. mai 2020 12:15, Zoom

Cand. odont. Bjørn Einar Dahl ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mind the gap - internal fit of fixed dental prostheses.

Bildet kan inneholde: organ, menneskelig, menneskekroppen, munn, slakter.
Tid og sted: 7. feb. 2020 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M.Sc. Aman S. Chahal ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): From inert to active: biofunctionalised PEG hydrogels to guide stem cell behaviour.

Manuel Schweikle
Tid og sted: 10. mai 2019 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master of Science Manuel Schweikle ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Characterisation of mineralised synthetic hydrogel scaffolds for bone repair

Tid og sted: 27. feb. 2019 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master i odontologi Gaute Floer Johnsen ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Contralateral Premolars: Validation of Symmetry.

Tid og sted: 11. jan. 2019 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Frode Staxrud ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophae): Attitudes towards and strategies for repair of dental direct restorations: Minimally Invasive Treatment approach

Tid og sted: 9. okt. 2018 12:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.odont. Maziar Ghadakchi Shabestari ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Bone Marrow Lesions in Osteoarthritis. Role of angiogenesis and bone turnover.

Tid og sted: 28. aug. 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

M.Sc. Øystein Stakkestad ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The role of ameloblastin in mesenchymal tissues.

Tid og sted: 27. apr. 2018 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master i odontologi Ragnar Bjering ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Stability of occlusion and anterior tooth alignment – the influence of retention in a long-term perspective.