2015

Tidligere

Tid og sted: 18. des. 2015 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Heming Olsen-Bergem ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Temporomandibular joint (TMJ) arthritis in Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA): Clinical management and analyses of TMJ synovial fluid.

Tid og sted: 30. sep. 2015 11:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master in dentistry Jenny Bogstad Søvik ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Dental erosive wear among 16-18 year-old Norwegian adolescents. Prevalence, risk indicators and genetic variations.

Tid og sted: 13. mai 2015 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Helen Pullisaar ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Bioinspired ceramic TiO2 scaffolds for bone tissue engineering.

Tid og sted: 6. feb. 2015 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69.

M.Sc. Tanya Jeanette Franzen ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Supporting dental tissue changes during orthodontic relapse: An experimental study in rats.