Disputas: Rui Xing

M.Sc. Rui Xing ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Enhanced soft tissue integration through abutment surface modification.

Rui Xing

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 7. november, kl. 08.15. Auditorium 1, Geitmyrsveien 69.

Bedømmelseskomité

  • Reader, dr. Nikolaj Gadegaard, University of Glascow (førsteopponent)
  • Professor, dr. Vidar Bakken, Universitetet i Bergen (andreopponent)
  • Professor, dr.odont. Fernanda Cristina Petersen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder, professor Jan Eirik Ellingsen

Veiledere

 

Overflatebehandling av tannimplantater for å oppnå optimal bløtvevforankring rundt implantatet, er tema i avhandlingen til Rui Xing. Hun har studert effekten av forskjellige overflater til bløtvevsceller. Videre har hun undersøkt antibakterielle belegg på overflater med antibiotika.

Tannimplantater har blitt en populær løsning for å gjenopprette tannfunksjoner. Med dårlig bløtvevintegrering rundt implantatdistansen øker risikoen for bakteriell infeksjon og kan fører til peri-implantatsykdommer. Det vil kunne resultere i kliniske problemer og eventuelt implantattap.

Doktoranden har undersøkt bløtvevvekst på distanseoverflater med forskjellige topografi og kjemi for å oppnå beste feste av bløtvev rundt implantat. Hun har vist at mikrostrukturerte overflater har en optimal struktur for bløtvevsceller. I tillegg har hun funnet høyere cellevekst på overflater som er behandlet med en elektrokjemisk metode (katodisk polarisasjon). Disse overflatene hindrer også spredning av bakterier. Derfor blir kombinasjonen av mikrostrukturing og katodisk polarisering en god overflatebehandling for å øke bløtvev vekst uten å øke risikoen for infeksjon.

Doktoranden belegger også antibiotika på implantatoverflaten med katodisk polarisasjon. Hun har funnet at overflaten har antibakteriell effekt etter behandlingen. I tillegg forsetter noen antibiotika å holde seg på overflaten i lengre tid. Antibiotikabelegg ved katodisk polarisering vil kunne bidra til å redusere bløtvevkomplikasjoner og har dermed potensiale til å forbedre tetting rundt implantatdistansen.

Publisert 24. okt. 2014 11:07 - Sist endret 7. apr. 2017 09:52