Disputas: Jenny Bogstad Søvik - Kariologi og gerodontologi

Master in dentistry Jenny Bogstad Søvik ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Dental erosive wear among 16-18 year-old Norwegian adolescents. Prevalence, risk indicators and genetic variations.

Foto: Fredrik Haugen Pedersen, OD/UiO.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Jukka H. Meurman, Department of Oral and Maxillofacial Diseases, University of Helsinki, Finland

2. opponent: Professor Adrian Lussi, Department of Preventive, Restorative and Pediatric Dentistry, University of Bern, Sveits

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Skaare, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Prodekan for studier og undervisning Anne Merete Aass, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne Bjørg Tveit, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Syreskader på tennene er en tilstand som har fått økende oppmerksomhet og interesse de siste tiårene. Forskning på feltet er viktig i og med at syreskader rammer mange unge mennesker og en rekke av årsakene fremdeles er ukjent. En moderne livsstil, med hyppig inntak av juice og brus, utfordrer tannhelsen.  Og selv når forskjellige personer eksponeres likt for risikofaktorer, er det noen som rammes av syreskader i alvorlig grad, mens andre ikke har tegn til det. Dette har gjort det interessant å undersøke om variasjoner i genene våre kan være av betydning for utvikling av syreskader.

Jenny Bogstad Søvik har i sin avhandling kartlagt forekomsten av syreskader blant 16-18-åringer i Norge. Hun har blant annet undersøkt om risikofaktorer som livsstil og kosthold, drikkemetoder, sosioøkonomiske forhold, opphav og kjønn kan ha innvirkning på syreskader hos pasientene. I tillegg har hun undersøkt sammenhengen mellom variasjoner i DNA og forekomst av syreskader.

Avhandlingen viser at forekomsten av syreskader blant norsk ungdom er høy: nesten to tredeler av ungdommene i utvalget hadde syreskader. Det ble påvist at syreskader samsvarer med den totale mengden inntak av sur drikke.  Inntak av sure godterier viste seg å være en risiko, noe som tidligere ikke har blitt vurdert i stor utstrekning. Videre er det for første gang avdekket at forekomst av syreskader kan henge sammen med variasjoner i genene våre.

Søvik har i sitt arbeid bekreftet at syreskader er en vanlig tilstand blant unge mennesker i dag og at kostholdsfaktorer utgjør en stor risiko for utvikling av slike skader på tennene. Hun er også den første til å avdekke en sammenheng mellom syreskader og genetiske variasjoner, et funn som er svært aktuelt å følge opp i videre forskning på feltet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 16. sep. 2015 08:27 - Sist endret 16. sep. 2015 15:58