Disputas: Rivan Sidaly - Biomaterialer og Pedodonti

Cand.odont. Rivan Sidaly ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The Role of Hypoxia on the Formation of Dental Enamel; a clinical, an experimental animal, and a cell study.

Prøveforelesning

Rivan Sidaly. Foto :  Kaja Haugen Leijon OD/UIO

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Göran Dahllöf, Institutionen för Odontologi, Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige

2. opponent: Førsteamanuensis Elin Synnøve Hadler-Olsen, Institutt for medisinsk biologi, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Thomas Michel Küntziger, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Prodekan for studier og undervisning Anne Merete Aass, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Janne Reseland, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Tannemaljen er den mest mineraliserte strukturen i kroppen. De emaljedannende cellene (ameloblastene) er følsomme for ulike påvirkninger, noe som kan gi defekter i selve tannemaljen. Slike emaljedefekter eller mineraliseringsforstyrrelser kan ikke repareres av kroppens celler. Noen barn kan ha vært utsatt for oksygenmangel under og/eller like etter fødsel. Det spekuleres i om slik oksygenmangel eller hypoksi kan påvirke emaljedannelsen. Hensikten med avhandlingen har vært å undersøke effekten av kortvarig oksygenmangel under dannelse av tannemalje.

I det første delarbeidet ble de emaljedannende cellene, ameloblastene utsatt for reduserte oksygennivå i ulike perioder. Dette resulterte i blant annet en økning i syntesen av emaljeproteiner. Disse er viktige i den tidlige fasen av emaljedannelsen, men et for høyt nivå av proteiner under emaljedannelsen kan føre til at det dannes færre mineraler, og at tannemaljen blir dårligere mineralisert.

I delarbeid to ble mus utsatt for kortvarig, alvorlig oksygenmangel, og effekten på nydannelse av emalje ble studert i elektronmikroskop. Resultatene viste at oksygenmangel i kritiske faser av emaljedannelsen kan resultere i moderate til alvorlige skader i den nydannede emaljen. Disse musene hadde bl.a. tynnere, bløt emalje som kan skyldes manglende mineralisering.

I det tredje delarbeidet ble emaljen hos barn som hadde tegn på oksygenmangel under fødselen undersøkt. Tennene til barn med en registert Apgar score 5 eller lavere 5 minutter etter fødsel ble undersøkt og sammenlignet med en kontroll gruppe.  Det ble ikke påvist en høyere forekomst av emaljedefekter hos barn som ble født med tegn på oksygenmangel enn i kontrollgruppen. Grunnen til dette resultatet er uklart, men man kan spekulere i om oksygennivået i ameloblastene hos disse barna ikke var lavt nok, eller varte lenge nok til å gi skade i den ferdige emaljen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 22. sep. 2016 08:42 - Sist endret 30. sep. 2016 12:36