Disputas: Anders Verket - Biomaterialer

Cand. odont. Anders Verket ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): On surface coatings of titanium-based bone graft materials.

Stipendiaten står foran en slipemaskin og smiler til fotografen, ikledd hvit klinikkfrakk.
Anders Verket. Foto: Håkon Størmer, OD/UiO.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Pierre Layrolle, Faculty of Medicine, University of Nantes, Frankrike

2. opponent: Professor Mariano Sanz, Department of Stomatology III, Faculty of Dentistry, Complutense University of Madrid, Madrid, Spania

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Bente Brokstad Herlofson, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Prodekan for studier og undervisning Anne Merete Aass, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Prodekan for forskning Ståle Petter Lyngstadaas, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sykdom og skade kan medføre endringer i skjelettets form som kan påvirke vår funksjon og livskvalitet.

I munnhulen kan dette medføre tap av tenner, tyggefunksjon og et endret utseende. En formforandring av kjevebenene kan også bety at muligheten for å gjenopprette tyggefunksjon med tannimplantater ikke lenger er mulig.

I tilfeller der skjelettet har endret form, har diverse materialer vært forsøkt brukt som stillas for å få det til å vokse slik man ønsker. Denne doktoravhandlingen tar for seg hvordan materialer basert på titan kan brukes i denne sammenheng.

Problemstillingen i avhandlingen har vært hvorvidt man kan stimulere vekst av ben og benceller ved å endre overflatene av slike titan-baserte stillas.

Hovedfunnene var at titan-baserte stillas kan bidra til å gjenopprette formforandring av kjevebenene. Behandling med tannimplantater i benmasse som er gjenopprettet ved hjelp av titan-stillaser er mulig, men mer forskning er nødvendig. Titan-stillasets effekt på benceller ble ikke forbedret ved drasjering med andre typer materialer. Titan-stillaset viste også et potensiale som depot for distribusjon av proteiner til celler. Proteinet amelogenin påvirket ikke umodne celler (stamceller) i utviklingen mot benceller, men celleforsøket viste derimot en viss effekt av amelogenin på mer modne benceller.

Konklusjonen i avhandlingen er at de endringer av titan-stillasene som ble undersøkt, i hovedsak ikke forbedret materialets egenskaper til å stimulere benceller og benvekst. Kun få endringer ble imidlertid undersøkt, og titan-stillasene viste samtidig at de kan ha et potensiale for enkelte kliniske bruksområder. Det må gjøres mer forskning på bruk av titan-stillaser før eventuell klinisk bruk.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 24. aug. 2016 11:19 - Sist endret 24. aug. 2016 17:16