Disputas: David Wiedmer - Biomaterials science

M.Sc. David Wiedmer ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): TiO2 dark catalysis in biomedical Applications.

Foto: ©OD, UiO/Margit Selsjord.Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent:  Professor Pentti Tengvall, Avdeling för biomaterialvetenskap, Göteborgs universitet, Sverige

2. opponent: Professor Henny C. van der Mei, Department of Biomedical Engineering, University Medical Center Groningen, Nederland

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Odd Carsten Koldsland, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dekan Pål Barkvoll, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Postdoktor Hanna Tiainen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Titan (Ti) og titandioksid (TiO2) er foretrukne biomaterialer til implantater som skal integreres med beinvev. Etablering av en direkte forankring mellom biomaterial-overflaten og beinet er avgjørende for at implantatet blir stabilt over tid. Bakterier kan true en vellykket sammenkobling mellom implantat og bein. Derfor er det nødvendig å finne nye biomaterialer som kan forhindre og behandle bakterielle infeksjoner. I denne avhandlingen undersøkes TiO2 sitt potensial for å bekjempe disse infeksjonene, gjennom en strategi som kalles mørk katalyse. Begrepet betegner en kjemisk prosess der TiO2 reagerer med hydrogenperoksid (H2O2) og skaper reaktive molekyler kalt frie radikaler. Disse molekylene er kjent for å ha sterke antibakterielle egenskaper. Mørk katalyse av TiO2 ble derfor undersøkt for to bruksområder: til behandling av en eksisterende implantat-infeksjon, og til forebygging av infeksjon gjennom en ny implantat-overflate. Undersøkelsene viste at mørk katalyse av TiO2 har antibakteriell effekt på begge bruksområdene, og er en lovende tilnærming til å bekjempe bakterielle infeksjoner rundt implantater.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 1. des. 2017 09:58 - Sist endret 1. des. 2017 09:58