Disputas: Manuel Schweikle - Biomaterialer

Master of Science Manuel Schweikle ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Characterisation of mineralised synthetic hydrogel scaffolds for bone repair

Manuel Schweikle

Foto: Margit Selsjord, UiO/OD

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Alvaro Mata, Queen Mary University of London, England

2. opponent: Forskningsdirektør Christophe Drouet, CIRIMAT Carnot Institute, ENSIACET, Frankrike

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Postdoktor Preet Bano Singh, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Visedekan for forskning Linda Hildegard Bergersen, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Hanna Tiainen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sykdommer i munnhulen, som angriper bein og vevet omkring tenner og implanter, såkalte periodontale og peri-implantale sykdommer er et økende problem. Konsekvensen av disse sykdommene kan være at beinet som tannen er festet i forsvinner, og tannen kan falle ut, eller at vevet rundt implantatet blir så betent at implantatet må skiftes ut.

For å kompensere for de ødeleggende konsekvensene av disse sykdommene, må man finne nye materialer og metoder som kan legge til rette for nydannelse av bein. Nå viser det seg at en vannbasert gele, en såkalt hydrogel som inneholder amorfe kalsiumfosfat mineraler skaper et miljø som ligner naturlig beinet.

Når denne spesielle hydrogelen har blitt plassert i den ødelagte delen av beinet, vil beinceller fra omkringliggende vev migrere inn. Beincellene vil deretter starte en nedbrytningsprosess av gelen og mineraler den inneholder, og begynne å lage nytt bein.

Årsaken, til at beinet dannes raskere i denne spesielle gelen, er å finne i den amorfe strukturen til disse mineralene. En amorf struktur betyr at den på atomnivå ikke har en regelmessig oppbygning. Dette gjør det enklere for beinceller å bryte ned de amorfe kalsiumfosfat mineralene, og omgruppere dem til beinmineraler.

Denne avhandlingen tar for seg dannelsen og strukturen av denne hydrogelen, og effekten den har på beinceller. Mange forskjellige metoder ble anvendt for å beskrive de mekaniske, strukturelle, kjemiske og biologiske egenskapene til hydrogelen. Avhandlingen beskriver hvordan denne hydrogelen kan lages og demonstrer hvordan beinceller trives i dette beinlignende materialet, noe som medfører en mer effektiv nydannelse av bein.

I et samfunn med stadig flere eldre, vil omfanget av periodontale sykdommer øke, og denne avhandlingen skisserer et potensielt behandlingsalternativ som både er enkelt og ikke minst effektivt. Dette har et potensial til både å være samfunnsøkonomisk gunstig, og å spare den enkelte pasient for unødig lidelse.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 25. apr. 2019 10:38 - Sist endret 26. apr. 2019 15:11