Disputas: Aman S. Chahal - Regenerativ medisin

M.Sc. Aman S. Chahal ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): From inert to active: biofunctionalised PEG hydrogels to guide stem cell behaviour.

Bildet kan inneholde: organ, menneskelig, menneskekroppen, munn, slakter.

Foto: Fotoseksjonen, OD/UiO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Ólafur E. Sigurjónsson, School of Science and Engineering, Reykjavik University, Island

2. opponent: Associate Lecturer Joana M. Ramis, Research Institute on Health Sciences (IUNICS), University of the Balearic Islands, Palma de Mallorca, Spania

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Hilde K. Galtung, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Carl Hjortsjö, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Hanna Tiainen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Periodontitt er en kronisk betennelsessykdom forårsaket av bakteriell kolonisering, som resulterer i tap av tannens støttevev. Ved å fjerne bakteriene og kontrollere betennelsen, kan sykdomsforløpet stanses. Det tapte vevet vil imidlertid ikke regenereres. Siden nåværende regenerative behandlingsmetoder ikke gir pålitelige resultater, for hverken funksjon eller estetikk, er nye metoder for periodontal vevsregenerering nødvendig. Stamceller er til stede i overflod omkring tannen - hvorfor ikke overbevise disse cellene til å gjenoppbygge det tapte vevet?

I dette arbeidet undersøker vi et injiserbart hydrogel-system med kapasitet til å tiltrekke seg stamceller for endogen vevsregenerering. Denne avhandlingen fokuserer på de fundamentale egenskapene et syntetisk hydrogel-system må inneha for å stimulere og veilede stamcelleaktiviteten mot regenerering. Hydrogel-systemet er utstyrt med bioaktive molekyler som er i stand til å styrke celleadhesjon, drive celledifferensiering og indusere cellemigrasjon. Celleadhesjonsseter ble festet til hydrogelens ryggrad for å styrke cellekolonisering. I tillegg ble kalsiumfosfater inkorporert for å supplere cellene med råmaterialet som kreves for å bygge ben. Blodkomponenter rike på vekstfaktorer ble til slutt tilsatt hydrogel-systemet for å tiltrekke stamceller. Dette arbeidet gir et grunnlag for å bruke en injiserbar bioaktiv hydrogel for periodontal regenerering.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 24. jan. 2020 12:21 - Sist endret 13. feb. 2020 14:51