Digital disputas: Sigrid Haugen - Biomaterialer

M.Sc. Sigrid Haugen ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): A study of adiponectin and adiponectin receptor agonist ADP355 on bone and orthodontic tooth movement.

Bildet kan inneholde: forsker, forskning, kjemisk ingeniør, laboratorium, kjemi.

Foto: Ingar A. Storfjell, OD/UiO

Disputasen vil bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Klikk her for å delta (åpnes 11. september kl 12.00)

Digital prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Martyn Cobourne, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, King’s College London, UK

2. opponent: Professor Therese Standal, Centre of Molecular Inflammation Research, NTNU, Trondheim

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Merete Aass, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Visedekan for forskning Linda Hildegard Bergersen, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Janne Reseland, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Å flytte på tenner påvirker ulike vev, celler og signalsubstanser. Biologiske faktorer, som gis enten systemisk eller lokalt, kan påvirke denne prosessen. Avhandlingen til Sigrid Haugen viser effekten til adiponectin og adiponectin sin reseptor agonist ADP355 på beinceller og bein, og at lokal injisering av adiponectin kan påvirke kjeveortopedisk tannforflytning.

Adiponectin kan modifisere beinvekst ved å øke antall humane osteoblaster og i tillegg økte uttrykket av markører for tidlig osteoblastogenese. Adiponectin kan også påvirke beinnedbrytning da det gav et økt antall osteoklaster, men påvirket ikke osteoklastenes aktivitet. Adiponectin var assosiert med et mer fleksibelt bein, noe som ble underbygget av analyser av rottebein og av en 3-dimensjonal bein-modell av primære humane osteoblaster og osteoklaster in vitro.

I en behandlingsstrategi vil et peptid være fordelaktig å bruke fremfor et stort komplisert protein, og derfor ble effekten av ADP355 analysert. ADP355 er vist å binde samme receptor som adiponectin, AdiopR1, men effekten til ADP355 og adiponectin var ikke lik i primære humane osteoblaster. ADP355 gav mindre differensiering av osteoblastene sammenliknet med adiponectin. Videre viste våre data at adiponectin reduserte, mens ADP355 økte uttrykket av AdipoR1 i primære humane osteoblaster, noe som kan være med å forklare hvorfor det var ulik respons på cellene. I tillegg observerte vi donor variasjoner i nivåene av adiponectin reseptorer (AdipoR1 og AdipoR2), og hvordan disse ble påvirket av behandling med enten peptid eller protein.

I en rottestudie gav lokal administrasjon av adiponectin redusert eksperimentell tannforflytning sammenliknet med kontroll. Det må forskes videre for å finne mekanismen bak dette funnet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 28. aug. 2020 09:11 - Sist endret 14. okt. 2020 11:32