Digital disputas: Anne Klemm - Biomaterialer

M.Sc. Anne Klemm ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Doped TiO2 bone scaffolds – corrosion resistance combined with high compressive strength

Bildet kan inneholde: mat, organ, hurtigmat, kokt, søppelmat.

Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO 

Disputasen vil bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Klikk her for å delta (åpnes 28. oktober kl 12.00)

Digital prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Julian R Jones, Faculty of Engineering, Imperial College London, UK

2. opponent: Forsker Anja Røyne, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Bente Brokstad Herlofson, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Visedekan for spesialistutdanningen Erik Saxegaard, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Hanna Tiainen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Tanntap kan ha stor påvirkning på et menneskes livskvalitet siden det kan lede til både estetiske utfordringer og funksjonsproblemer. Som et svar på den reduserte mekaniske belastningen som oppstår når man mister tannfunksjonen, begynner også kjevebenet rundt tanna å brytes ned. I dag har vi gode muligheter til å erstatte tenner og tapt tannfunksjon med tannimplantat, men det kan være stort sett umulig å feste et implantat hvis kjevebenet er redusert. For å støtte opp benet når det regenererer seg kan man bruke en porøs struktur som kalles for vekststillas. Disse vekststillasene gir beinet nok mekanisk support til at det kan motstå normal fysiologisk belastning på kjevebenet samtidig som det gir en åpen og sammenkoblet porestruktur som sikrer beinvekst og gjennomstrømming. De fysikalske egenskapene til vekststillasene må i tillegg være stabile gjennom hele beinvekstprosessen, og må kunne tåle lokale variasjoner i pH. Store forandringer i pH gjennom beinvekstprosessen kan lede til korrosjon hos keramiske vekststillas. Korrosjonen kan resultere i stort tap av styrke i vekststillaset og dermed påvirke vekststillasets evne til å gi mekanisk støtte til beinet gjennom tilvekstfasen. Motstandsdyktighet mot korrosjon er derfor en viktig egenskap for å promotere beintilvekst hos vekststillas.

For å lage en veldig porøs keramisk TiO2 med store sammenkoblede porer som tillater beinvekst og gjennomstrømming ble replikametoden brukt i denne studien. For å kontrollere parameterne i prosessen som styrer de fysiske egenskapene hos vekststillaset ble en TiO2 slurry dopet med kationer brukt. Ved å tilsette toverdig klorsalt økte trykkfastheten hos vekststillaset, men dannelsen av en dopantrik korngrensefase ledet til økt korrosjon og redusert trykkfasthet i surt miljø. Et slikt surt miljø vil kunne oppstå i betennelsesfasen ved beinregenerasjon. En optimalisering av sintringsforholdene gav forhold som leder til mer gunstig ordning av de dannede SrTiO3-krystallene i TiO2-korngrensefasen som bibeholdt trykkfastheten hos vekststillaset også når det ble eksponert for surt miljø over en lengre tid. Ved å kombinere doping med kationer og optimalisering av sintringsprosessen produserte vi TiO2-vekststillas som var motstandsdyktige mot korrosjon og hadde økt trykkfasthet, uten å påvirke den ønskede porestrukturen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 

 

Publisert 14. okt. 2020 11:28 - Sist endret 26. okt. 2020 12:22