Digital disputas: Behzod Tashbayev - Oral medisin, oftalmologi

MD Behzod Tashbayev ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): In Search of Diagnostic Markers of Dry Mouth and Dry Eye Disease. 

Disputasen vil bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Klikk her for å delta (åpnes 18. desember kl 12.00)

Digital prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Margarita Calonge, University of Valladolid, Valladolid, Spania

2. opponent: Professor emeritus Haakon Breien Benestad, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tiril Willumsen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Visedekan for spesialistutdanningen Erik Saxegaard, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tor Paaske Utheim, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Tørr munn og tørre øyne er to sterkt underdiagnostiserte og underbehandlede tilstander. Dette kan skyldes at både diagnose og effektiv behandling av tørr munn og tørre øyne er utfordrende. Disse tilstandene har ikke fått den oppmerksomheten de fortjener, spesielt med tanke på at de forekommer hos opptil 50% av befolkningen.


I denne studien hadde vi som mål å få en bedre forståelse av tørr munn og tørre øyne, og, enda viktigere, bidra til å belyse relasjonen mellom disse tilstandene. Vårt overordnede mål er å bidra til bedre diagnostikk og terapi. En tverrfaglig tilnærming ble valgt for å skaffe verdifull kunnskap om begge sykdommene ved å benytte lærdom fra hvert av feltene.


Avhandlingen består av seks publikasjoner (4 artikler og 2 manuskripter). Samlet understreker arbeidene i denne studien viktigheten av tverrfaglig evaluering av pasienter med tørr munn og tørre øyne. Vi utfordrer dessuten retningslinjer i øyefaget og peker på nye diagnostiske og behandlingsmessige muligheter innen begge disiplinene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 

Publisert 4. des. 2020 13:18 - Sist endret 7. des. 2020 15:35