Digital disputas: Nina Ellen Torgersbråten - Kjeveortopedi

Cand. odont. Nina Ellen Torgersbråten ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Long term changes and patient perspectives after orthognathic surgery to correct Class II high-angle malocclusion.

Bildet kan inneholde: hånd, finger, munn, penger.

Nina Torgersbråten. Foto: Ingar Storfjell, OD/UiO

Disputasen vil bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Klikk her for å delta (åpnes 13. november kl 12.00)

Digital prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Susan Cunningham, Eastman Dental Institute, University College London, UK

2. opponent: Førsteamanuensis Sigbjørn Suk Løes, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tiril Willumsen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Visedekan for spesialistutdanningen Erik Saxegaard, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Vaska Vandevska-Radunovic, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kombinasjonen av et stort overbitt uten vertikal overlapping av fortennene (åpent bitt) kan være vanskelig å behandle med tannregulering alene, og behandling med kjeveoperasjon kan tilbys utvokste pasienter. De aktuelle kirurgiske inngrepene kan utføres på overkjeven, underkjeven eller en kombinasjon av disse to. Det kan også være aktuelt med et hake-forlengende inngrep. Det finnes få studier av kirurgisk behandling utført på voksne med store overbitt og åpne bitt.

Målet med dette prosjektet var å sammenligne behandlingsresultater av de ulike kirurgiske inngrepene, og å evaluere pasientenes tilfredshet med behandlingen. Journaler og røntgenbilder av hodet til 93 pasienter som ble fulgt opp til 3 år etter operasjonen ble evaluert.

Ved enkelt-kjeve inngrepene fikk de fleste pasientene en forbedring av fortannsbittet uavhengig av om det var operert på overkjeven eller underkjeven, men stabiliteten synes å være bedre etter inngrep på overkjeven sammenlignet med underkjeven.

Dersom begge inngrepene ble utført samtidig var overkjeven stort sett stabil, men 40% av pasientene viste tilbakefall av underkjeven. Hvis underkjeven ble satt mer enn 10mm frem økte sjansen for tilbakefall. Et hakeforlengende inngrep økte ikke sjansen for tilbakefall av underkjeven. Halvparten av pasientene hadde et åpent bitt ved 3års oppfølging, selv om bittet var bedre enn utgangspunktet.

De mest vanlige grunnene til å gjennomføre behandlingen var for å bedre tannsettets funksjon og utseende. Tre år etter operasjonen uttrykte 30% av pasientene at de var svært fornøyde, 53% var fornøyde og 17% var misfornøyde med behandlingsresultatet. Misnøye hadde sammenheng med åpent bitt etter behandling, utseendet og endret følesans i huden på haken og leppene.

Kombinasjonsbehandlingen tannregulering og kjeveoperasjon bedrer fortannsbittet for de fleste pasientene, men hos noen individer skjer det varierende grad av tilbakefall.  Pasienter bør opplyses før avgjørelse om behandling blir tatt om en økt sjanse for tilbakefall når utgangspunktet deres er et stort overbitt med åpent bitt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 


 

Publisert 30. okt. 2020 09:25 - Sist endret 13. nov. 2020 08:56