Disputas: Maryam Rahmati - Biomaterialer

M.Sc. Maryam Rahmati ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor):  In vivo evaluation of biomaterials for bone regeneration applications using advanced imaging techniques.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, leppe.

Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Senior Lecturer Gavin Jell, Department of Surgical Biotechnology, University College London, UK

2. opponent: Professor Pekka Vallittu, Institute of Dentistry, University of Turku, Finland

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Seniorforsker Hanne Scholz, SFF - Hybrid Technology Hub, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo og Seksjon for transplantasjonskirurgi, Institutt for kirurgisk forskning, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo Universitetssykehus HF

Leder av disputas

Visedekan for forskning og forskerutdanning Janne E Reseland, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Håvard Jostein Haugen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Beinbrudd er en sentral årsak til alvorlig fysisk funksjonshemming og nedsatt livskvalitet for pasienter med ortopediske lidelser. I løpet av de siste tiårene har utviklingen av nye biomaterialer gjort store fremskritt med nye og lovende strategier for å stimulere fornyelse av vev etter skade på beinvev forårsaket av traumer, sykdom eller resorpsjon. Når biomaterialer blir brukt til å reparere bein, forårsaker det en rekke ulike reaksjoner etter innsetting som påvirker biomaterialets suksess eller fiasko. Å studere slike reaksjoner ved hjelp av forskjellige analyse- og bildeteknikker har stor betydning for å kunne si noe om den kliniske suksessen ved bruk av nye biomaterialer. I denne avhandlingen har Maryam Rahmati studert beinvevsreaksjoner på ulike biomaterialer som er basert på titan, magnesium og beintransplantater. Siden hvert biomateriale har sine fysikalsk-kjemiske egenskaper, og er designet for spesifikke applikasjoner, brukte Rahmati flere ulike dyremodeller for å studere biomaterialenes funksjoner. Hun brukte forskjellige typer biologiske og kjemiske teknikker for å vurdere grensesnittet mellom bein og biomateriale. Det var mulig å sammenstille bildedata fra de ulike teknikkene med hverandre og etablere nye metoder som gir nyttig informasjon om de biologiske reaksjonene i grensesnittet mellom bein og biomateriale.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 


 

Publisert 19. nov. 2021 09:39 - Sist endret 19. nov. 2021 10:14