Disputas: Mina Aker Sagen - Protetikk

Master i odontologi Mina Aker Sagen ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Resin-based cements and substrate surfaces – an evaluation of critical factors for bond strength.

Bildet kan inneholde: person, briller, hake, synsomsorg, ansiktsuttrykk.

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Per Vult von Steyern, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, Sverige

2. opponent: Lektor Ana Raquel Benetti, Odontologisk Institut, Københavns Universitet, Danmark

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Tove Irene Wigen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Roger Simm, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Prodekan Hans Jacob Rønold, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

For at tannrestaureringer som kroner og broer skal sitte godt festet til tannen, må det være en sterk forbindelse mellom limet (sementen) og tannen, og mellom sementen
og restaureringen. I tillegg er egenskaper ved selve sementen av betydning.
Mina Aker Sagen har i sin doktoravhandling studert hvordan bindingsstyrken for restaureringer i keramikk sementert til tannsubstans kan økes.

Glasskeram har en sterk binding til sement, men på grunn av at keramet i seg selv har en relativt lav styrke, er bruksområdet begrenset. I de siste ti-årene har zirkonia blitt brukt i krone- og brorestaureringer i økende grad på grunn av materialets høye styrke. En av de største utfordringene med zirkonia er å etablere en sterk forbindelse med sement på grunn av strukturen i materialet. Mange teknikker med overflatebehandling av zirkonia for å øke bindingsstyrken er forsøkt.

En rekke resin-baserte sementer med ulike bindingsmetoder til tannsubstans er
tilgjengelige for sementering av krone- og brorestaureringer. I tillegg til forskjellene i bindingsmetode, kan tannoverflatens struktur påvirke hvor sterk forbindelsen til sementen er. At sementene i seg selv også har ulik sammensetning gjør at tykkelsen på sementlaget mellom restaurering og tann varierer, noe som kan påvirke restaureringens feste.

I avhandlingen presenteres tre laboratoriestudier som tar for seg forbindelsen mellom tannsubstans og sement, mellom keram og sement, og egenskaper ved sementen selv, for å vurdere hva som gir økt bindingsstyrke. Det er brukt fem forskjellige sementer med ulike egenskaper, sammensetning og bindingsmetode til tannsubstans, to forskjellige overflatestrukturer i tannsubstans og to overflatebehandlinger av zirkonia. Glasskeram er brukt til sammenligning med zirkonia.

Resultatene til Sagen viser at for å oppnå høyest mulig bindingsstyrke mellom
restaureringer i keramikk og tannsubstans, bør sementlaget være tynt, men hvordan
keramet er overflatebehandlet synes ikke å være av betydning. Når sementen med den enkleste bindingsmetoden til tannsubstans brukes, er det en fordel om tannoverflaten er glatt i stedet for ru.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 

Publisert 12. nov. 2021 10:31 - Sist endret 15. nov. 2021 09:39