Digital disputas: Florian Weber - Biomaterialer

M.Sc. Florian Weber ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Development of multifunctional polyphenolic coatings for improved peri-implant healing.

Disputasen vil bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Ex auditorio-spørsmål: Bruk Q&A-funksjonen i Zoom

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Klikk her for å delta (åpnes 30. juni kl 9.15)

Digital prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Sally McArthur, Faculty of Science, Engineering and Technology, Swinburne University of Technology, Australia

2. opponent: Professor Erik Reimhult, Department of Nanobiotechnology, University of Natural Resources and Life Sciences, Østerrike

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Instituttleder Roger Simm, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dekan Tiril Willumsen, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Hanna Tiainen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Tannimplantat og leddimplantat er eksempler på implantater som festes direkte i benvev. For at disse implantatene skal fungere best mulig, er de avhengig av at kroppens immunrespons og hvordan cellene reagerer på implantatet. Immunresponsen må hverken forhindrer at bencellene fester seg til implantatets overflate eller at benetvevet kan fornye seg.

Bakterier som fester seg på implantatoverflaten kan påvirke implantatets levetid og stabilitet. Tannimplantat er særlig utsatt siden de stadig er i kontakt med ulike mikrober som finnes i munnhulen. Mikrobielle infeksjoner som oppstår rundt et implantat er ofte veldig motstandsdyktige og vanskelige å behandle. Med den økende spredningen av antibiotikaresistens hos bakterier og sopp, vill sannsynligvis nåværende behandling av infeksjoner i forbindelse med implantat være enda mindre effektiv i fremtiden.

Dette forskningsprosjektet fokuserer på bruken av plantebaserte polyfenoler for å forhindre bakterielle infeksjoner og betennelse i vevet rundt implantatet. Polyfenoler er en gruppe stoffer som har antioksiderende og antibakteriell effekt og man finner de i for eksempel te, sjokolade og vin.

Målet med prosjektet er å forhindre smertefulle og plagsomme operasjoner for å fjerne eller erstatte implantatet, noe som ofte er nødvendig for å bli kvitt infeksjonen rundt implantatet. Til forskjell fra konvensjonelle metoder der man forsker på å endre integreringen av implantatet til beinvevet, fokuserer vi på å lage en forseiling mellom tannkjøttet og implantatoverflaten for å forhindre at bakterier kommer seg ned i tannkjøttlommen. Derfor utviklet vi tynne polyfenolbaserte filmer på implantatoverflaten.

Den polyfenolbaserte filmen forandret overflateegenskapene hos tannimplantat av titan og frigir aktive molekyler til det nærliggende vevet. Gjennom å studere reaksjonsbetingelsene for filmen i ulike kjemiske miljøer utviklet vi også en ny prosess for å belegge implantatoverflaten med filmen. Når vi undersøkte inflammasjonsresponsen oppdaget vi at filmen endret hvordan proteiner festet til overflaten. Denne endringen bidrar til at aktiveringen av immunresponsen ble redusert.

En annen observasjon vi gjorde var at den antioksiderende effekten av polyfenolfilmen reduserte den oksidative stressen i gingivale fibroblaster. Det vil sannsynligvis lede til en raskere betennelsesdemping etter en operasjon samtidig som pasienten føler seg bedre.

I motsetning til andre studier som viser at polyfenoler har antimikrobielle egenskaper, forhindret ikke polyfenolfilmen kolonisering av sopp. Siden polyfenolenes antimikrobielle egenskaper er varierer avhengig av hvilken type bakterie eller sopp det er snakk om, må dette undersøkes videre for å kunne utvikle implantatoverflater som kan forhindre infeksjoner.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 16. juni 2021 07:59 - Sist endret 29. juni 2021 14:51