English version of this page

Kontaktinformasjon

Ansatte ved IOB

Besøkende må lage forhåndsavtale med den de skal treffe.

Oversikt over ansatte ved IOB

Besøksadresse:

Domus Odontologica
Sognsvannsveien 10
Rikshospitalet, bygg A1
0372 Oslo
 

Postadresse

Universitetet i Oslo
Institutt for oral biologi
Postboks 1052 Blindern
0316 Oslo