Hva er Institutt for oral biologi

Fremveksten av Institutt for oral biologi - historikk

 • 1893 - Åpning av Statens poliklinikk for Tannsykdomme. Allerede nå var de prekliniske basalfagene på plass i undervisningen av de fremtidige tannlegene: anatomi, fysiologi pathologi, farmakologi, operationslære og protheselære.
 • 1906 - Utvidelse av basalfagene. Det ble bevilget offentlige midler til å dekke utgiftene til kurs ved Universitetet for Den Norske Tandlægeforenings Tekniske Tandlægeinstituts elever i flere basalfag: histologi, bakteriologi samt anorganisk, organisk og metallurgisk kjemi. Undervisningen ble gitt av ansatte ved Det medisinske fakultet.
 • 1927 - Statens Tandlægeinstitut flytter til Geitmyrsveien 69
 • 1928 - Instituttet får nytt navn: Norges Tandlægehøiskole
 • 1938 - Overgang til 4-årig undervisning medfører en ytterligere utvidelse av undervisningen i basalfagene.
 • 1960 - Forslag om plassering av et bygg for basalfagene på Blindern. Ett år senere gir myndighetene grønt lys for å starte planleggingen av et slikt bygg.
 • 1966 - Overgang til 5-årig studieplan
 • 31. august 1966 - Nybygget på Blindern - Preklinisk odontologi (PO-bygget) - innflyttes av Institutt for anatomi og Institutt for fysiologi og biokjemi. Senere høsten 1966 flyttet også Institutt for mikrobiologi inn i PO-bygget. De tre instituttene hadde brorparten av den prekliniske undervisningen av odontologistudenter og fikk en sentral rolle i videreutdanningen ved fakultetet.
 • 1980-åra: Tanken om en sammenslåing av de prekliniske instituttene til ett storinstitutt tar form.
 • Slutten av 80-åra: Det snakkes om å flytte Preklinisk odontologi fra Blindern til Gaustad. Sammenslåing til ett storinstitutt ses på som en forutsetning for å kunne gjennomføre en slik flytting.
 • 1991 - Forberedelse til nybygg på Gaustad starter.
 • 1993 - Sammenslåing av de tre instituttene til ett institutt - Institutt for oral biologi - er en realitet.
 • 1994 - Byggestart på Gaustad
 • 1996 - Ny studieplan 'Oslo 96' iverksettes. Dette innebærer bl.a. PBL-undervisning (ProblemBasert Læring) med integrert fagundervisning felles med Medisin i de første 3,5 semesterne.
 • 14. juni 1999 - Innflyttingen på Gaustad starter. Bare faggruppen for molekylær embryologi blir igjen på Blindern.
 • 2004 - Planarbeide for å reise et nytt bygg i nær relasjon til instituttets lokaler starter. Dette er et bygg som skal gi plass til 5. semester i odontologiutdanningen. Her blir det et topp moderne ferdighetssenter som vil gi studentene en ny opplevelse av faget.  
 • 2005 - Instituttets forskning ble samlet om to tema: Biofilm og Kraniofacial utviklingsbiologi.
 • 2010 - Byggearbeidene med nybygg på Gaustad starter. 
 • 2012 - Bygget står ferdig og klar til bruk.
Publisert 20. mai 2009 09:41 - Sist endret 3. nov. 2010 11:30