Resultat av suppleringsvalg uke 5/2021 av representanter til stemmerettsgruppen faste vitenskapelige ved instituttstyret ved IOB

Faste vitenskapelige ansatte

Nye representanter for faste vitenskapelige ble professor Thomas M. Küntziger (fast representant) og førsteamanuensis Dipak Sapkota (vara). Førsteamanuensis Tine M. Søland ble oppnevnt som instituttleders stedfortreder.

Disse erstattet professor Lars P. Sand (tidligere instituttleders stedfortreder), professor emeritus Karl Schenck og førsteamanuensis Tine M. Søland som begge var faste styremedlemmer for stemmerettsgruppen faste vitenskapelige.

 

Valgreglementet ved UiO § 5 Stemmerett

Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling (jfr § 5 nr. 1). 

Stemmerett har fastlønnede tilsatte i minst halv stilling ved de enhetene som gjennomfører valg, samt professorer II. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet den dagen vedkommende avgir stemme.

Forslag på kandidat ved valg av styremedlemmer skal være underskrevet av minst like stort antall som det antallet kandidater forslaget inneholder.

Valgbarhet

Valgbar er tilsatte som har stemmerett etter § 5 nr. 1 og har et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden.

Forslag på kandidat ved valg av styremedlemmer skal være underskrevet av minst like stort antall som det antallet kandidater forslaget inneholder.

 

Fremdriftsplan

Suppleringsvalget ble avsluttet fredag 5. februar 2021.

Valgsekretariat

  • Instituttleder Hans-Christian Åsheim, Institutt for oral biologi
  • Førsteamanuensis Tine M. Søland, Institutt for oral biologi
  • Assisterende fakultetsdirektør Leif Erling Jensen, Det odontologiske fakultet

Valgstyret

  • Førsteamanuensis Frode Staxrud, Institutt for klinisk odontologi (leder)
  • Stipendiat Safiyye Suslu, Institutt for klinisk odontologi
  • Kontorsjef Lin M. Ullern, Institutt for oral biologi
  • Student Aya Bajalan oppnevnt av Odontologisk studentutvalg (OSU)

Regelverk

Valgreglement for UiO

Normalregler for institutter