Suppleringsvalg til Instituttstyret IOB juni 2017 - juni 2018

Midlertidig vitenskapelige tilsatte

Ved Institutt for oral biologi ble det i juni 2017 holdt suppleringsvalg til instituttstyret for stemmerettsgruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte for en periode på ett år.

Valget var åpent til fredag 9. juni kl. 12:00.

 

Resultater:

Kjersti Sturød er valgt som representant for midlertidig vitenskapelige tilsatte.

Øyvind Pernell Haugen er valgt inn som vara.

 

Fremdriftsplan

02. juni kl. 12.00
Frist for kandidatforslag

Uke 23
Valgperiode

09. juni kl. 12.00
Frist for å avgi stemme

09. juni kl. 16.00
Kunngjøring av resultat

Stemmerett

Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling (jfr § 5 nr. 1). 

Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet den dagen vedkommende avgir stemme.

Stemmerett faller bort for den som har permisjon uten lønn fra sin stilling for å arbeide utenfor universitetet. Personer i redusert stilling i form av ulønnet permisjon grunnet sykdom har likevel stemmerett.

Valgsekretariat

Instituttleder Hans-Christian Åsheim

Førsteamanuensis Tine M. Søland

Administrativ leder Lin Ullern

Valgstyret

1. amanuensis Amer Sehic

Professor Tiril Willumsen (leder)

Senioringeniør Håkon Størmer

Student Eugen Treimo

 

Valgbarhet

Valgbar er tilsatte som har stemmerett etter § 5 nr. 1 og har et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden.

Forslag på kandidat ved valg av styremedlemmer skal være underskrevet av minst like stort antall som det antallet kandidater forslaget inneholder.

Regelverk