Covid-19 Vitenskapskomite ved Det odontologiske fakultet

Dekan Pål Barkvoll har nedsatt en vitenskapelig komite i forbindelse med den pågående coronapandemien.

Bildet kan inneholde: blå, tekst, grafisk design, organisme, design.

Foto: Colorbox

­­­­– Det er essensielt at vi holder oss oppdatert  på forskningen som nå skjer på Covid-19, og det er derfor dette utvalget er så viktig, sier Barkvoll. Formålet med denne vitenskapskomiteen er å holde fakultetets ledelse orientert om aktuell og nyere vitenskapelig litteratur knyttet til coronapandemien med særlig fokus på odontologi og problematikk i hode/hals området.

Komiteen

Linda H. Bergersen leder utvalget som består av Anders Verket, Morten Rykke, Janicke Liaaen Jensen, Dipak Sapkota, Trond Halstensen og Trude Haug. 

Utvalget skal utarbeide korte korte oppsummeringer av relevant vitenskap for fakultetets ledelse på følgende områder på:

  •  Smitteveier for COVID -19. 
  •  Molekylærbiologiske forhold knyttet til COVID-19 
  •  Foreta en gjennomgang av relevant litteratur fra SARS til COVID-19. 
  • Aktuell odontologisk forskning med COVID-19 – nye ideer?
  • Vurdere  "fake news" fra et vitenskapelig ståsted

Rapporter fra komiteen

Publisert 2. apr. 2020 15:55 - Sist endret 12. mai 2020 10:52