Evaluering og bedømmelse

Innen utgangen av 9. semester i odontologistudiet skal alle elementer i opplæringsdelen være gjennomført.

Ved bestått Forskerlinje skal studenten:

  • ha gjennomført opplæringsdelen på 30 studiepoeng tilsvarende som i ph.d.-programmet
  • ha vært del av et forskningsmiljø og utført egen forskning på heltid og deltid
  • ha gjennomført og bestått midtveisevaluering
  • ha skrevet en artikkel som er publisert i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering (ferdig manuskript kan godkjennes)
  • ha skrevet en rapport som viser hvilket bidrag studenten har hatt til det publiserte arbeidet

Vitnemål for bestått Forskerlinje vil bli utdelt samtidig med vitnemål for bestått mastergraden.

Publisert 10. feb. 2016 11:11 - Sist endret 21. mars 2016 08:23