Utenlandsopphold

Kan jeg forske i utlandet når jeg går på Forskerlinjen?

Forskerlinjen har ingen utvekslingsavtaler slik du finner det i odontologistudiet, men du kan oppholde deg deler av fulltidsåret i utlandet hvis veileder har forskningssamarbeid med utenlandske forskere.

Du kan få godkjent studiepoeng for forskningsopphold ved utenlandsk institusjon, oppholdet må ha en varighet på minimum 2 uker for å få studiepoeng.

Kriterier for godkjenning av forskningsoppholdet:

 • Før utreise leverer du:
 1. Plan for oppholdet som utarbeides av deg og veileder, planen signeres av dere begge. Planen skal inneholde:
  • Navn og adresse til vertsinstitusjon
  • Kontaktinformasjon til veileder/kontaktperson ved vertsinstitusjonen
  • Planlagt varighet for oppholdet
  • En plan for gjennomføring av opplæringsdelen ved fakultetet dersom oppholdet har lengre varighet
  • En beskrivelse av mål for oppholdet, forskningsplan, hvilke metoder man skal lære/ta i bruk og veiledning.
 2. Bekreftelse fra vertsinstitusjonen som du legger ved planen.

Før utreise må plan for forskningsoppholdet godkjennes av Forskerlinjen.

 • Etter oppholdet leverer du:
 1. En rapport for oppholdet. I rapporten beskriver du hva som er oppnådd, i hvilken grad planen er gjennomført og utbytte av forskningsoppholdet i forhold til forskningsprosjektet ved Forskerlinjen.
 2. Bekreftelse fra vertsinstitusjonen på fullført forskningsopphold

Kontakt oss

Publisert 10. feb. 2016 11:12 - Sist endret 9. feb. 2021 12:31