Kurs, seminarer og opplæring

Forskerlinjens studenter gjennomfører en opplæringsdel tilsvarende ph.d.-programmet.

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen er på 30 studiepoeng og du velger emner, kurs, seminarer og opplæring fra ph.d.-utdanningens opplæringsdel.

Opplæringsdelen fra Forskerlinjen godkjennes normalt ved søknad om opptak til ph.d.-programmet ved Det odontologiske fakultet ved UiO.

Publisert 11. feb. 2016 13:25 - Sist endret 21. mars 2016 08:22